Trung tâm trợ giúp KuCoin

Đặt lại xác thực hai yếu tố
Đặt lại mật khẩu giao dịch
Thay đổi / Hủy liên kết số điện thoại
Thay đổi / Hủy liên kết email
Đóng băng tài khoản
Lịch sử xuất báo cáo
Khôi phục các khoản tiền nạp thiếu Memo/Tag
Đổi mật khẩu đăng nhập
Phục hồi thủ công cho các khoản tiền nạp không chính xác

Bài viết phổ biến

Mật khẩu giao dịch

Bảo mật là một trong những mối quan tâm hàng đầu của KuCoin. Vì có rất nhiều giao dịch diễn ra trên nền tảng mỗi ngày, KuCoin đã giới thiệu tính năng mật khẩu giao dịch để bảo đảm bảo vệ tài khoản và tài sản tốt hơn.

Mật khẩu giao dịch là một số gồm 6 chữ số do bạn thiết lập và được dùng để rút tiền, xác minh API và giao dịch. Bài viết này hướng dẫn bạn các bước về cách cài đặt, thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu giao dịch KuCoin. 

Mục lục

1. Cách đặt mật khẩu giao dịch
2. Cách thay đổi mật khẩu giao dịch
3. Cách đặt lại mật khẩu giao dịch

1. Cách đặt mật khẩu giao dịch

Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn. Nhấp vào hình đại diện ở góc trên bên phải và chọn Bảo mật tài khoản trong menu thả xuống.

Chọn Mật khẩu giao dịchĐặt, và hoàn thành việc xác minh. Nhập mật khẩu giao dịch (số gồm 6 chữ số) và xác nhận nó.

account_security.png

trading_password.png

Mẹo:

 • Mật khẩu giao dịch chỉ chấp nhận chữ số, vui lòng không nhập bất kỳ chữ cái hoặc ký tự nào. 
 • Cả mật khẩu giao dịch và mã xác thực 2 yếu tố của Google đều là các số có 6 chữ số, nhưng xin lưu ý rằng mật khẩu giao dịch do bạn cài đặt trong khi mã xác thực 2 yếu tố là mã động được tạo ngẫu nhiên bởi Google.

2. Cách thay đổi mật khẩu giao dịch

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu giao dịch của mình, bạn có thể tìm nút Thay đổi trong phần Mật khẩu giao dịch trong mục Cài đặt bảo mật.

Vui lòng nhập mật khẩu giao dịch hiện tại của bạn và đặt một mật khẩu mới.

step.png

Mẹo:

 • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, các dịch vụ rút tiền trên KuCoin và dịch vụ bán Giao dịch tiền pháp định P2P sẽ tạm thời đóng trong 24 giờ sau khi thay đổi mật khẩu giao dịch.
 • Mật khẩu giao dịch mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi thay đổi thành công.

3. Cách đặt lại mật khẩu giao dịch

Nếu bạn quên mật khẩu giao dịch, vui lòng đặt lại mật khẩu đó trong tài khoản. Vào mục Bảo mật tài khoản, chọn Cài đặt bảo mật, tìm nút Thay đổi, rồi nhấp vào Quên mật khẩu giao dịch? để gửi yêu cầu. Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét sau 1–3 ngày làm việc.

forget_the_Trading_Password.png

Mẹo:

 • Vui lòng tải lên thông tin ID được yêu cầu để chúng tôi có thể giúp đặt lại mật khẩu giao dịch của bạn.
 • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, các dịch vụ rút tiền trên KuCoin và dịch vụ bán Giao dịch tiền pháp định P2P sẽ tạm thời đóng trong 24 giờ sau khi đặt lại mật khẩu giao dịch.
 • Mật khẩu giao dịch sẽ được đặt lại ngay sau khi được chấp thuận.

 

 

Xem thêm

Xác minh KYC

Là một trong những nền tảng giao dịch đáng tin cậy và minh bạch nhất, KuCoin đã chính thức triển khai Xác minh KYC cho người dùng vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Đọc bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vai trò cụ thể, phương thức thao tác cũng như các vấn đề phổ biến của Xác minh KYC.

Thư mục
Phần I: Tại sao phải thông qua Xác minh KYC
Phần II: Cách thông qua Xác minh KYC
Phần III: Những vấn đề phổ biến về Xác minh KYC

Phần I: Tại sao phải thông qua Xác minh KYC
Xác minh KYC là để đảm bảo KuCoin đáp ứng các yêu cầu phát triển của ngành tiền mã hóa và để giảm các hiện tượng xấu như gian lận, rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố. KuCoin đã đưa ra chức năng hoàn thành xác minh KYC và hưởng giới hạn rút tiền hàng ngày cao hơn. Các quy tắc cụ thể như sau:
Người dùng đã hoàn thành xác minh cá nhân KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày là100 BTC
Người dùng đã hoàn thành xác minh tổ chức KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày là 500 BTC
Người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày được điều chỉnh là 2 BTC

Phần II: Cách thông qua Xác minh KYC
Vui lòng đăng nhập tài khoản KuCoin và sau đó nhấp vào "Trung tâm tài khoản - Xác minh KYC" để điền những thông tin liên quan cần thiết để hoàn thành xác minh.

 mceclip0.png

Xác minh cá nhân

Nếu là tài khoản cá nhân, vui lòng chọn "Xác minh cá nhân" trong "Xác minh KYC" để điền thông tin.

mceclip1.png
Vui lòng xác nhận những thông tin mà bạn điền vào là đúng và hợp lệ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt của bạn. Trước khi gửi đi, bạn có thể sửa đổi thông tin. Sau khi gửi thành công, bạn có thể xem mà không thể sửa đổi thông tin cho đến khi kết quả xét duyệt được công bố.mceclip2.png

mceclip7.png


Xác minh tổ chức

Nếu là tài khoản tổ chức, vui lòng chọn "Xác minh tổ chức" trong "Xác minh KYC" để điền thông tin

mceclip4.png

mceclip5.png

Phần III: Những vấn đề phổ biến về Xác minh KYC
一.Nếu bạn gặp khó khăn khi tải lên ảnh, KuCoin sẽ cho bạn các ý kiến như sau:
1. Định dạng hình ảnh là JPG, JPEG, PNG và bộ nhớ hình ảnh tốt nhất là dưới 4MB;
2. Tài liệu nhận dạng phải là chứng minh nhân dân, bằng lái xe hoặc hộ chiếu;
3. Sau khi thử các phương pháp trên mà vẫn thất bại, đó có thể là do mạng của bạn. Vui lòng thử lại sau hoặc sử dụng bộ trình duyệt khác để tải lên lại.

二:Lý do có thể gây ra lỗi xác minh:
Khi bạn nhận được email hoặc tin nhắn về Xác minh KYC không thành công, đừng lo lắng, vui lòng đăng nhập tài khoản - nhấp vào "avatar" -nhấp vào "xác minh KYC", thông tin cần sửa đổi đã được đánh dấu bằng màu đỏ, vui lòng làm theo lời nhắc , rồi gửi đi lại, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn kịp thời.

 Lý do phổ biến cho sự thất bại:

1. Bạn cần tải lên bức ảnh tài liệu hợp lệ của mình. Nếu bức ảnh tài liệu hợp lệ không phù hợp với bạn, việc xem xét sẽ thất bại.
2. Vui lòng kiểm tra thông tin được cung cấp. Nếu thông tin không phù hợp với tài liệu hợp lệ, việc xem xét sẽ thất bại.
3. Vui lòng kiểm tra bức ảnh bạn đã tải lên có rõ ràng không. Nếu không thì việc xem xét không thành công.
4. Hãy chụp ảnh theo hướng dẫn trên trang, chú ý kiểm tra các ghi chú văn bản có được viết theo đúng quy định không.

mceclip6.png

Bạn nên làm gì nếu thấy thông tin không chính xác sau khi gửi xác minh KYC?

Khi Xác minh KYC được gửi thành công, thì bạn có thể xem nhưng không thể sửa đổi thông tin cho đến khi kết quả xem xét được công bố. Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ khách hàng trực tuyến hoặc gửi Email. Sau khi nhận được đòi hỏi của bạn, chúng tôi sẽ từ chối việc thông qua xác minh KYC của bạn. Vui lòng sửa đổi và gửi lại sớm hơn.

 

Xem thêm

Xác thực 2 yếu tố Google

Bảo mật là một trong những mối quan tâm hàng đầu của KuCoin. Để bảo vệ tài khoản của bạn và tránh mọi hành vi trộm cắp tài sản có thể xảy ra, KuCoin sử dụng Google Authenticator nhằm bổ sung thêm một lớp bảo mật.

Bài viết này sẽ cho bạn biết những bước để liên kết, hủy liên kết Xác thực 2 yếu tố (2FA) của Google và một số câu hỏi thường gặp.

Mục lục

1. Lý do nên dùng Xác thực 2 yếu tố của Google
2. Cách liên kết Xác thực 2 yếu tố của Google
3. Lý do có Mã xác thực 2 yếu tố Google không hợp lệ 
4. Cách khôi phục/hủy liên kết Xác thực 2 yếu tố của Google

1. Lý do nên dùng Xác thực 2 yếu tố của Google

Khi thiết lập một tài khoản KuCoin mới, bạn phải đặt mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình, nhưng chỉ một mật khẩu vẫn chưa đủ. Để thêm một lớp bảo mật khác vào tài khoản của mình, bạn nên liên kết Google Authenticator với tài khoản KuCoin của bạn. Ứng dụng này có thể giúp ngăn chặn các đăng nhập trái phép ngay cả khi mật khẩu của bạn đã bị lộ. 

Google Authenticator là một ứng dụng xác thực của Google nhằm triển khai dịch vụ xác minh hai bước bằng cách sử dụng mật khẩu một lần dựa trên thời gian. Ứng dụng sẽ cung cấp mã động gồm 6 chữ số thay đổi cứ sau 30 giây và mỗi mã xác minh chỉ có thể được sử dụng một lần. Sau khi bạn đã liên kết ứng dụng này, bạn sẽ được yêu cầu điền mã động để đăng nhập, rút ​​tiền, tạo API, v.v.

WX20220331-160215_2x.png

2. Cách liên kết Xác thực 2 yếu tố của Google

Có thể tải về ứng dụng Google Authenticator từ Google Play StoreApple App Store. Vào cửa hàng và tìm kiếm Google Authenticator để tìm và tải về. 

Nếu bạn đã có ứng dụng này, hãy xem cách liên kết ứng dụng đó với tài khoản KuCoin của bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn. Nhấp vào hình đại diện ở góc trên bên phải và chọn Bảo mật tài khoản trong menu thả xuống.

account_security.png

Bước 2: Tìm mục Cài đặt bảo mật, nhấp vào Đặt, rồi nhấp vào Gửi mã. Mã xác minh email sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký của bạn.

google.png

Security_verification.png

Bước 3: Tiếp theo, bạn sẽ thấy trang bên dưới. Vui lòng ghi lại Khóa bí mật của Google và cất giữ ở nơi an toàn. Bạn sẽ cần khóa này để khôi phục Xác thực 2 yếu tố Google của mình nếu bạn bị mất điện thoại hoặc vô tình xóa ứng dụng Google Authenticator. 

Bind_google_2fa.png

Bước 4: Sau khi bạn đã lưu Khóa bí mật, hãy mở ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại của bạn, nhấp vào biểu tượng "+" để thêm mã mới. Nhấp vào Quét mã vạch để mở camera và quét mã. Thao tác này sẽ thiết lập Google Authenticator cho KuCoin và bắt đầu tạo mã gồm 6 chữ số.

Bind_google_2fa.png

******Dưới đây là ví dụ về những gì bạn sẽ thấy trên điện thoại của mình trong Ứng dụng Google Authenticator******

Adjust_time_3.pngGoogle_2fa_code.png

Bước 5: Cuối cùng, nhập mã gồm 6 chữ số hiển thị trên điện thoại của bạn vào hộp Mã xác minh của Google, và nhấp vào nút Kích hoạt để hoàn tất. 

Verify_code.png

Bind_successfully.png

Mẹo:

 • Vui lòng sửa thời gian máy chủ trong Authenticator nếu bạn có thiết bị Android. Chọn mục "Cài đặt – Sửa thời gian cho mã."
 • Một số điện thoại cần phải được khởi động lại sau khi liên kết. Đồng thời hãy bật mục Thời gian 24 giờ và Đặt tự động trong Cài đặt Tổng quan Ngày & giờ.Adjust_time_5.png
 • Để đăng nhập, giao dịch và rút tiền, người dùng bắt buộc phải nhập mã xác minh.
 • Vui lòng KHÔNG xóa Google Authenticator khỏi điện thoại của bạn.
 • Xin vui lòng nhập đúng mã xác minh 2 bước của Google. Nếu bạn nhập sai mã xác minh năm lần, xác minh 2 bước của Google sẽ bị khóa trong 2 giờ.

3. Lý do có Mã xác thực 2 yếu tố Google không hợp lệ

Nếu mã xác thực 2 yếu tố của Google không hợp lệ, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện những điều sau:

1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập mã xác thực 2 yếu tố cho đúng tài khoản nếu có xác thực 2 yếu tố của nhiều tài khoản được liên kết với một điện thoại;

2. Mã xác thực 2 yếu tố của Google chỉ có hiệu lực trong 30 giây, hãy nhớ nhập mã đó trong vòng 30 giây;

3. Hãy đảm bảo thời gian trên Ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại của bạn được đồng bộ hóa với thời gian trên máy chủ Google.

Cách đồng bộ hóa thời gian trên điện thoại (Chỉ dành cho Android)

A. Nhấp vào “Cài đặt"

1648719874_1_.jpg

B. Nhấp vào "Sửa thời gian cho mã" – "Đồng bộ ngay"

____.jpg

Nếu cách này không hiệu quả, vui lòng liên kết lại Xác minh 2 bước của Google nếu bạn đã lưu Khóa bí mật gồm 16 chữ số.

4. Nếu bạn không lưu Khóa bí mật gồm 16 chữ số và không truy cập được mã xác thực 2 yếu tố của Google, vui lòng đọc Phần 4 để hủy liên kết xác thực 2 yếu tố Google.

4. Cách khôi phục/hủy liên kết Xác thực 2 yếu tố của Google

Nếu bạn không thể truy cập ứng dụng Google Authenticator vì bất kỳ lý do gì, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để khôi phục hoặc hủy liên kết ứng dụng đó. 

1. Nếu bạn đã lưu Khóa bí mật của Google, chỉ cần liên kết lại khóa đó trong ứng dụng Google Authenticator và ứng dụng sẽ bắt đầu tạo mã mới. Vì lý do bảo mật, hãy xóa mã trước đó trong ứng dụng xác thực 2 yếu tố Google của bạn sau khi bạn đặt mã mới.

rebind_google_2fa.pngrebind_google_2fa__1.png

2. Nếu bạn không lưu Khóa bí mật của Google, vui lòng nhấp vào Xác thực 2 yếu tố không khả dụng? để hủy liên kết nó. Bạn sẽ được yêu cầu điền Mã xác minh email và Mật khẩu giao dịch. Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu tải lên thông tin ID được yêu cầu để xác minh danh tính của mình.

Điều này nghe có vẻ bất tiện, nhưng hãy hiểu rằng mã xác thực 2 yếu tố của Google là một cài đặt bảo mật rất quan trọng và chúng tôi sẽ không hủy liên kết nó trước khi xác minh được ai đang gửi yêu cầu. Sau khi chúng tôi đã xác minh được thông tin của bạn, Google Authenticator sẽ không được liên kết sau 1–3 ngày làm việc.

12322.png

Verify_identity.png

Verify_identity2.png

3. Nếu bạn có một thiết bị mới và muốn chuyển Xác thực 2 yếu tố của Google sang thiết bị đó, hãy đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn để thay đổi xác thực 2 yếu tố trong cài đặt bảo mật tài khoản. Vui lòng tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới để biết các bước chi tiết.

change_2FA_the_last_one.png

Mẹo:

 • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, các dịch vụ rút tiền trên KuCoin sẽ tạm thời bị khóa trong 24 giờ sau khi thay đổi các cài đặt bảo mật quan trọng như hủy liên kết Xác thực 2 yếu tố của Google.
Xem thêm

Khu vực giao dịch KuCoin Plus

KuCoin hiện đang hỗ trợ giao dịch cho hơn 600 đồng coin. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá và giao dịch đồng coin, KuCoin đã giới thiệu Khu vực giao dịch KuCoin Plus và KuCoin Main.

mceclip0.png

Các đồng coin hoạt động tốt đáp ứng một số tiêu chí nhất định sẽ được thăng hạng lên Khu vực giao dịch KuCoin Plus. Các đồng coin sẽ có cơ hội được chuyển đến KuCoin Plus miễn là chúng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 1. Đồng coin được xếp hạng trong Top 40 trên các trang web xếp hạng lớn như CoinMarketCap hoặc Coingecko
 2. Đồng coin đó có khối lượng giao dịch trên KuCoin thuộc Top 10% trong số các đồng coin trên nền tảng này trong hai tháng liên tiếp
 3. Đồng coin duy trì được xếp hạng cao trong Hệ thống đánh giá KuCoin, mà sẽ thường xuyên đánh giá hiệu suất tổng thể của tất cả các đồng coin hiện có trên nền tảng

Lưu ý rằng ngay cả các đồng coin trong Khu vực giao dịch KuCoin Plus cũng có thể gặp rủi ro cao khi giao dịch. Các nhà giao dịch nên tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro trước khi đầu tư vào bất cứ loại tiền điện tử nào.

Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ trên KuCoin!

Xem thêm