Chương trình VIP
Phí giao dịch Giao ngay của tôiGiao dịch giao ngaygo
Hiện tạiNgười tạo lập / Người tiếp nhận:-
Cấp độ kế tiếpNgười tạo lập / Người tiếp nhận:-
Phí giao dịch Giao sau của tôiGiao dịch giao saugo
Hiện tạiNgười tạo lập / Người tiếp nhận:-
Cấp độ kế tiếpNgười tạo lập / Người tiếp nhận:-
Phí VIP
Cấp độ phí giao dịchLượng KCS nắm giữ tối thiểu (30 ngày qua)Khối lượng giao dịch giao ngay – BTC (30 ngày qua)Khối lượng giao dịch giao sau – BTC (30 ngày qua)Người tạo lệnh / Người nhận lệnh giao ngayNgười tạo lệnh / Người nhận lệnh giao sauHạn mức Rút tiền trong 24h
 
 
 
 
 
 
 
LV00<50<2000.1% / 0.1%0.02%/0.06%200
LV11000>=50>=2000.09% / 0.1%0.015%/0.06%200
LV210000>=200>=4000.07% / 0.09%0.01%/0.06%200
LV320000>=500>=10000.05% / 0.08%0.01%/0.05%200
LV430000>=1000>=20000.03% / 0.07%0.01%/0.04%200
LV540000>=2000 >=30000% / 0.07%0%/0.04%500
LV650000>=4000>=60000% / 0.06%0%/0.038%500
LV760000>=8000>=120000% / 0.05%0%/0.035%1000
LV870000>=15000>=20000-0.005% / 0.045%-0.003%/0.032%1000
LV980000>=25000>=40000-0.005% / 0.04%-0.006%/0.03%2000
LV1090000>=40000>=80000-0.005% / 0.035%-0.009%/0.03%2000
LV11100000>=60000>=120000-0.005% / 0.03%-0.012%/0.03%3000
LV12150000>=80000>=160000-0.005% / 0.025%-0.015%/0.03%3000
Lưu ý: Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo loại coin nhất định. Tham khảo kết quả giao dịch để biết các khoản phí thực tế.Xem phí Bật Trả phí bằng KCS để được giảm giá 20% cho tất cả các khoản phí giao dịch giao ngay.
Chương trình VIP
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày và lượng nắm giữ KCS tối thiểu sẽ được cập nhật vào lúc 00:00 (giờ UTC) hằng ngày.
plan
Chiết khấu phí
Dành cho VIP cao hơn cấp 1
plan
Hạn mức rút tiền
200 BTC
plan
Quản lý tài khoản cá nhân
Dịch vụ một-một