Trung tâm trợ giúp KuCoin

Xác minh KYC

Là một trong những nền tảng giao dịch đáng tin cậy và minh bạch nhất, KuCoin đã chính thức triển khai Xác minh KYC cho người dùng vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Đọc bài viết này sẽ giúp bạn hiểu vai trò cụ thể, phương thức thao tác cũng như các vấn đề phổ biến của Xác minh KYC.

Thư mục
Phần I: Tại sao phải thông qua Xác minh KYC
Phần II: Cách thông qua Xác minh KYC
Phần III: Những vấn đề phổ biến về Xác minh KYC

Phần I: Tại sao phải thông qua Xác minh KYC
Xác minh KYC là để đảm bảo KuCoin đáp ứng các yêu cầu phát triển của ngành tiền mã hóa và để giảm các hiện tượng xấu như gian lận, rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố. KuCoin đã đưa ra chức năng hoàn thành xác minh KYC và hưởng giới hạn rút tiền hàng ngày cao hơn. Các quy tắc cụ thể như sau:
Người dùng đã hoàn thành xác minh cá nhân KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày là100 BTC
Người dùng đã hoàn thành xác minh tổ chức KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày là 500 BTC
Người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC: giới hạn rút tiền hàng ngày được điều chỉnh là 2 BTC

Phần II: Cách thông qua Xác minh KYC
Vui lòng đăng nhập tài khoản KuCoin và sau đó nhấp vào "Trung tâm tài khoản - Xác minh KYC" để điền những thông tin liên quan cần thiết để hoàn thành xác minh.

 mceclip0.png

Xác minh cá nhân

Nếu là tài khoản cá nhân, vui lòng chọn "Xác minh cá nhân" trong "Xác minh KYC" để điền thông tin.

mceclip1.png
Vui lòng xác nhận những thông tin mà bạn điền vào là đúng và hợp lệ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt của bạn. Trước khi gửi đi, bạn có thể sửa đổi thông tin. Sau khi gửi thành công, bạn có thể xem mà không thể sửa đổi thông tin cho đến khi kết quả xét duyệt được công bố.mceclip2.png

mceclip7.png


Xác minh tổ chức

Nếu là tài khoản tổ chức, vui lòng chọn "Xác minh tổ chức" trong "Xác minh KYC" để điền thông tin

mceclip4.png

mceclip5.png

Phần III: Những vấn đề phổ biến về Xác minh KYC
一.Nếu bạn gặp khó khăn khi tải lên ảnh, KuCoin sẽ cho bạn các ý kiến như sau:
1. Định dạng hình ảnh là JPG, JPEG, PNG và bộ nhớ hình ảnh tốt nhất là dưới 4MB;
2. Tài liệu nhận dạng phải là chứng minh nhân dân, bằng lái xe hoặc hộ chiếu;
3. Sau khi thử các phương pháp trên mà vẫn thất bại, đó có thể là do mạng của bạn. Vui lòng thử lại sau hoặc sử dụng bộ trình duyệt khác để tải lên lại.

二:Lý do có thể gây ra lỗi xác minh:
Khi bạn nhận được email hoặc tin nhắn về Xác minh KYC không thành công, đừng lo lắng, vui lòng đăng nhập tài khoản - nhấp vào "avatar" -nhấp vào "xác minh KYC", thông tin cần sửa đổi đã được đánh dấu bằng màu đỏ, vui lòng làm theo lời nhắc , rồi gửi đi lại, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn kịp thời.

 Lý do phổ biến cho sự thất bại:

1. Bạn cần tải lên bức ảnh tài liệu hợp lệ của mình. Nếu bức ảnh tài liệu hợp lệ không phù hợp với bạn, việc xem xét sẽ thất bại.
2. Vui lòng kiểm tra thông tin được cung cấp. Nếu thông tin không phù hợp với tài liệu hợp lệ, việc xem xét sẽ thất bại.
3. Vui lòng kiểm tra bức ảnh bạn đã tải lên có rõ ràng không. Nếu không thì việc xem xét không thành công.
4. Hãy chụp ảnh theo hướng dẫn trên trang, chú ý kiểm tra các ghi chú văn bản có được viết theo đúng quy định không.

mceclip6.png

Bạn nên làm gì nếu thấy thông tin không chính xác sau khi gửi xác minh KYC?

Khi Xác minh KYC được gửi thành công, thì bạn có thể xem nhưng không thể sửa đổi thông tin cho đến khi kết quả xem xét được công bố. Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ khách hàng trực tuyến hoặc gửi Email. Sau khi nhận được đòi hỏi của bạn, chúng tôi sẽ từ chối việc thông qua xác minh KYC của bạn. Vui lòng sửa đổi và gửi lại sớm hơn.