Thông báo mới nhất

Luôn cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mại mới nhất của KuCoin, bao gồm thông tin niêm yết token độc quyền và các tính năng sản phẩm sáng tạo để có lợi thế giao dịch tối đa.

Khởi động Cyber Monday KuCoin Giao sau

Khởi động Cyber Monday KuCoin Giao sau

2023-11-28 04:03

ST: KuCoin sẽ hủy niêm yết một số dự án nhất định

Theo Quy tắc xử lý đặc biệt của KuCoin, các dự án sau đã bị loại và các token tương ứng sẽ bị xóa khỏi nền tảng

2023-11-26 18:03

Kiếm ưu đãi trong thời gian giới hạn: Tăng 10% APR Staking & 16% APR USDT!

Kiếm ưu đãi trong thời gian giới hạn: Tăng 10% APR Staking & 16% APR USDT!

2023-11-26 10:03

KuCoin Giao sau ra mắt Hợp đồng 1000BONK và SKL ký quỹ bằng USDT

KuCoin Giao sau ra mắt Hợp đồng 1000BONK và SKL ký quỹ bằng USDT

2023-11-26 08:03

Ký quỹ chéo KuCoin thêm PYTH

Để làm phong phú thêm danh sách tài sản khả dụng, nền tảng Giao dịch Ký quỹ chéo của KuCoin đã bổ sung cặp giao dịch và tài sản Pyth Network (PYTH).

2023-11-26 02:03

Chiến dịch niêm yết Chainflip (FLIP), quà tặng 30.500 USD tiền FLIP!

Chiến dịch niêm yết Chainflip (FLIP), quà tặng 30.500 USD tiền FLIP!

2023-11-25 14:03

Lễ hội giao dịch ký quỹ KuCoin 2024

Lễ hội giao dịch ký quỹ KuCoin 2024

2023-11-24 20:03

Chainflip (FLIP) được niêm yết trên KuCoin! Ra mắt toàn cầu!

Giao dịch: 19:00 ngày 23/11/2023 (UTC+7)

2023-11-24 20:03

KuCoin Earn sẽ ra mắt 10 coin tiết kiệm mới

KuCoin Earn sẽ ra mắt 10 coin tiết kiệm mới

2023-11-24 20:03

Chiến dịch niêm yết Vertex: Tham gia để chia 60.000 USD tiền VRTX!

Chiến dịch niêm yết Vertex: Tham gia để chia 60.000 USD tiền VRTX!

2023-11-24 20:03

Ngôn ngữ