KuCoin đã hoàn tất chuyển đổi token Morpheus Labs (MITX) sang Morpheus Labs Infrastructure Node (MIND)

KuCoin đã hoàn tất chuyển đổi token Morpheus Labs (MITX) sang Morpheus Labs Infrastructure Node (MIND)

08:03:05 30/11/2023

Quý người dùng KuCoin thân mến:

KuCoin đã hoàn tất chuyển đổi token Morpheus Labs (MITX) sang Morpheus Labs Infrastructure Node (MIND)

1. Ảnh chụp nhanh để kết thúc quá trình airdrop phân phối MITX được chụp vào lúc 23:00:00 ngày 13/11/2023 (UTC+7). Toàn bộ số dư MITX đã được chuyển đổi thành MIND cho tất cả người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 1 MITX = 1.5 MIND.

2. Dịch vụ nạp MIND trên KuCoin sẽ vẫn đóng cửa.

3. KuCoin sẽ mở dịch vụ giao dịch cho cặp MIND/USDT vào lúc 13:00:00 ngày 28/11/2023 (UTC+7).

4. KuCoin sẽ mở dịch vụ rút MIND vào lúc 13:00:00 ngày 29/11/2023 (UTC+7).

Xin lưu ý:

1. Token MITX sẽ không còn được hỗ trợ trên KuCoin.

2. Để bết thêm thông tin về việc cập nhật mã, vui lòng tham khảo:

KuCoin sẽ hỗ trợ chuyển đổi token Morpheus Labs (MITX) sang Morpheus Labs Infrastructure Node (MIND)

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Đăng ký trên KuCoin ngay!>>>

Tải ứng dụng KuCoin>>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter>>>

Tham gia với chúng tôi trên Telegram>>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin>>>

Ngôn ngữ