Tổng quan thị trường

Top tăng giáChi tiết
 • 1AURORA
 • 2MATTER
 • 3SQUAD
 • $0.4727
 • $0.1252
 • $0.004034
 • +78,57%
 • +50,84%
 • +48,85%
Top giảm giáChi tiết
 • 1AIOZ
 • 2UQC
 • 3WOOP
 • $0.12072
 • $7.5
 • $0.006893
 • -22,24%
 • -21,81%
 • -20,30%

KuCoin Theo dõi Thị trường

Tìm kiếm coin triển vọng và những cơ hội tuyệt vời!
# Sản phẩm
Giá
1h4h24h
Thay đổi
Thị trường
Vốn hóa thị trường
Doanh thu 24 giờ
Hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
$41,573
+0,27%
$817.00B$143.80MChi tiết
Giao dịch
$2,201
-2,03%
$267.84B$98.58MChi tiết
Giao dịch
$1
-0,01%
$89.81B$3.88MChi tiết
Giao dịch
$229.96
-1,44%
$73.95B$12.63MChi tiết
Giao dịch
$0.61284
-4,34%
$33.35B$28.70MChi tiết
Giao dịch
$59.81
-6,85%
$25.65B$39.00MChi tiết
Giao dịch
$1
+0,03%
$24.37B$6.05MChi tiết
Giao dịch
$0.4003
-2,22%
$14.28B$7.93MChi tiết
Giao dịch
$0.08825
-2,02%
$12.78B$15.05MChi tiết
Giao dịch
$0.09444
-3,12%
$10.14B$1.12MChi tiết
Giao dịch
$0.10284
-1,74%
$9.14B$3.50MChi tiết
Giao dịch
$15.27
-5,40%
$8.69B$12.28MChi tiết
Giao dịch
$22.2
-2,32%
$8.30B$10.50MChi tiết
Giao dịch
$2.36
-3,30%
$8.21B$1.19MChi tiết
Giao dịch
$0.7908
-4,55%
$7.42B$11.12MChi tiết
Giao dịch
$5.71
+0,77%
$7.01B$6.57MChi tiết
Giao dịch
$41,982.55
+1,63%
$6.69B$68,375.77Chi tiết
Giao dịch
$71.89
-2,48%
$5.36B$6.28MChi tiết
Giao dịch
$0.00000898
-3,74%
$5.34B$11.91MChi tiết
Giao dịch
$0.06457
+0,87%
$5.28B$3.09MChi tiết
Giao dịch
$1.13
+3,61%
$5.16B$1.54MChi tiết
Giao dịch
$240.62
-3,62%
$4.82B$3.44MChi tiết
Giao dịch
$0.3184
-8,08%
$4.09B$859,629.15Chi tiết
Giao dịch
$9.59
-2,65%
$3.63B$6.71MChi tiết
Giao dịch
$6.05
-2,24%
$3.59B$1.85MChi tiết
Giao dịch
$0.120769
-3,17%
$3.41B$1.90MChi tiết
Giao dịch
$169.68
-2,28%
$3.12B$7.98MChi tiết
Giao dịch
$0.13925
-6,10%
$3.09B$14.99MChi tiết
Giao dịch
$19.52
-3,55%
$2.84B$1.51MChi tiết
Giao dịch
$0.1755
+9,34%
$2.49B$8,880.57Chi tiết
Giao dịch
Ngôn ngữ