Xây dựng Metaverse với BBC và cùng chia quỹ tiền thưởng 1 triệu BBC!

2023/01/31 10:15:19Chương trình khuyến mãi

Nhằm kỷ niệm sự kiện BULL BTC CLUB (BBC) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng quà với quỹ tiền thưởng 1.000.000 BBC cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về BULL BTC CLUB (BBC): https://bullbtc.club

Thời gian diễn ra chiến dịch: 10:00:00 ngày 1/2/2023 đến 10:00:00 ngày 8/2/2023 (giờ UTC)


Hoạt động 1: Cạnh tranh tiền nạp ròng BBC, nạp tiền để chia quỹ tiền thưởng 200.000 BBC!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có số tiền nạp ròng (tiền nạp - tiền rút) từ 2.000 BBC trở lên sẽ đủ điều kiện chia một phần trong quỹ tiền thưởng 200.000 BBC, tương ứng với tổng số tiền nạp ròng của họ.

Nhấn vào đây để nạp BBC>>

*Tiền nạp ròng sẽ được tính vào lúc 10:00 ngày 01/02/2023 (giờ UTC).

*Tiền thưởng cho người dùng đủ điều kiện = (Tổng số tiền nạp ròng của mỗi người dùng / tổng số tiền nạp ròng của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 200.000 BBC.


Hoạt động 2: Cạnh tranh giao dịch BBC, giao dịch để giành một phần trong 600.000 BBC!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, top 30 người dùng có số tiền giao dịch (tiền mua + tiền bán) BBC cao nhất trên KuCoin sẽ đủ điều kiện giành được một phần trong quỹ tiền thưởng 600.000 BBC!

Nhấn vào đây để giao dịch BBC>>

Tiền thưởng sẽ được phân phát như sau:

Thứ hạngTiền thưởng
🥇Hạng 170.000 BBC
🥈Hạng 254.000 BBC
🥉Hạng 335.000 BBC
Hạng 4 – 1023.000 BBC mỗi người
Hạng 11 – 2018.000 BBC mỗi người
Hạng 21 – 3010.000 BBC mỗi người


Hoạt động 3: Thưởng tham gia, tặng quỹ tiền thưởng 200.000 BBC!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được xem là người dùng đủ điều kiện để chia đều một phần trong quỹ tiền thưởng 200.000 BBC.

 1. Có số tiền giao dịch (tiền mua + tiền bán) từ 500 BBC trở lên;
 2. Thêm cặp giao dịch BBC/USDT vào Danh sách yêu thích.

Lưu ý:

 1. Số tiền giao dịch = tiền mua + tiền bán (bao gồm bot giao dịch);
 2. Số tiền nạp ròng = tiền nạp - tiền rút;
 3. Tài khoản phụ và Tài khoản chính sẽ được xem là một tài khoản khi tham gia hoạt động cạnh tranh giao dịch BULL BTC CLUB (BBC);
 4. Phần thưởng sẽ được phân phát trong vòng 14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
 5. Người chiến thắng Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng của Hoạt động 3;
 6. Phần thưởng sẽ được phân phát trong vòng 10 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
 7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong thời gian diễn ra hoạt động. Nền tảng sẽ hủy tư cách tham gia đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra trong thời gian sự kiện, bao gồm thao túng giao dịch, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự trục lợi, v.v. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng trong việc xác định xem hành vi giao dịch có bị coi là hành vi gian lận hay không, và xác định xem liệu có nên huỷ tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả người dùng đã tham gia cạnh tranh. Sau đây người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của mình là tự nguyện và không hề bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc tác động theo bất kỳ hình thức nào;
 8. Nếu người dùng nghi ngờ về kết quả của các hoạt động, vui lòng lưu ý rằng thời gian khiếu nại chính thức đối với kết quả của các hoạt động là 2 tháng sau khi chiến dịch kết thúc. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ hình thức khiếu nại nào sau thời gian này;
 9. Hoạt động này không liên kết với Apple Inc.


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin nhé!

Tải xuống Ứng dụng KuCoin>>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>