Tin tức

New
Ongoing Spot Campaigns

Get your rewards now!

2023/05/30 08:47:03
KuCoin điều chỉnh Dịch vụ thông báo SMS

Nhằm đối phó các hoạt động SMS lừa đảo và tăng cường bảo mật tài khoản người dùng, KuCoin sẽ dần tạm dừng một số dịch vụ thông báo SMS bắt đầu từ 00:00 ngày 11/5/2023 (giờ UTC). Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong Giao dịch giao ngay, Giao dịch hợp đồng, Giao dịch ký quỹ, Thông báo bổ sung ký quỹ và Thông báo thanh lý.

2023/05/08 12:32:38
New
KuCoin Margin Launches ORDI,LADYS: Trade To Win 10,000 USDT Rewards

To celebrate the listing of the following trading pairs, KuCoin leverage will be launching a trading competition for ORDI,LADYS to share 10,000 USDT worth of Margin bonuses.

2023/06/01 12:42:46
New
ParallelChain (XPLL) Is Available on BurningDrop

Subscription Period: 10:00:00 on June 2, 2023 to 18:00:00 on June 2, 2023 (UTC)

2023/06/01 10:04:09
KuCoin Has Completed the Token Swap of GPT to LAI

KuCoin has completed the token swap of GPT to LAI.

2023/06/01 09:29:44
Hot
Kryll – Đối tác môi giới API mới cho giao dịch giao sau của chúng tôi

Kryll – Đối tác môi giới API mới cho giao dịch giao sau của chúng tôi

2023/06/01 08:54:41
Deposit and Withdrawal Services of Efinity (EFI) Temporarily Closed

Deposit and Withdrawal Services of Efinity (EFI) Temporarily Closed

2023/06/01 08:12:47
KuCoin Will Support the Optimism (OP) Network Upgrade and Hard Fork

KuCoin Will Support the Optimism (OP) Network Upgrade and hard fork.

2023/06/01 08:11:22
KuCoin Will Support the Injective (INJ) Network Upgrade

KuCoin will support the Injective (INJ) Network upgrade.

2023/06/01 08:11:16
Deposit and Withdrawal Services of KMA Calamari (KMA) Temporarily Closed

Due to the node maintenance, for the safety of your accounts and assets, we have decided to suspend the deposit and withdrawal services for KMA Calamari (KMA).

2023/06/01 04:09:34