Tổng quan thị trường

Xu hướngChi tiết
 • 1THETA
 • 2BCH
 • 3KCS
 • $1,38
 • $341,95
 • $9,04
 • +5,67%
 • +1,33%
 • -0,34%
Top tăng giáChi tiết
 • 1SD
 • 2MELOS
 • 3ARTFI
 • $0,641
 • $0,0018486
 • $0,02513
 • +62,03%
 • +41,75%
 • +26,66%
Top giảm giáChi tiết
 • 1OOFP
 • 2HLG
 • 3DIVI
 • $0,0866
 • $0,00219
 • $0,0014163
 • -20,03%
 • -18,88%
 • -15,65%

Meme

Meme đề cập đến các khái niệm lan tỏa khắp các cộng đồng, tạo thành một nền văn hóa nhỏ hoặc nhận thức chung về thực tế. Meme Coin là tài sản dựa vào văn hóa cộng đồng của họ để nhận biết việc phi tập trung hóa, thúc đẩy cộng đồng và quản trị. Các tài sản này thường không có hoạt động gây quỹ hoặc phân phối theo đội nhóm ngoài việc phân phối trong cộng đồng công bằng.Xem thêmẨn bớt
# Sản phẩm
Giá
1h4h24h
Thay đổi
Thị trường
Vốn hóa thị trường
Doanh thu 24 giờ
Hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
$0,00000914
-1,61%
$3,93 T$13,2 TrChi tiết
Giao dịch
$0,0001489
+2,90%
$1,45 T$4,29 TrChi tiết
Giao dịch
$0,00001656
+0,43%
$9,84 T$3,86 TrChi tiết
Giao dịch
$0,12183
-9,14%
$1,22 T$3,07 TrChi tiết
Giao dịch
$0,00003132
-0,82%
$17,08 Tr$2,04 TrChi tiết
Giao dịch
$0,10884
+0,16%
$15,93 T$2,02 TrChi tiết
Giao dịch
$0,0069
+13,67%
$54,6 Tr$489.090,74Chi tiết
Giao dịch
$0,000000001248
+2,04%
$180,52 Tr$55.923,16Chi tiết
Giao dịch
$0,0003276
-0,90%
$9,84 Tr$31.992,49Chi tiết
Giao dịch
$0,00000015
-0,19%
$83,8 Tr$31.956,04Chi tiết
Giao dịch