Chiến dịch niêm yết Atem Network: Tham gia để chia 35.000 USD dưới dạng ATEM!

Chiến dịch niêm yết Atem Network: Tham gia để chia 35.000 USD dưới dạng ATEM!

22:03:24 18/11/2023

Nhằm chào mừng sự kiện Atem Network (OMN) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng quà với quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 35.000 USD cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Atem Network (ATEM): https://www.atem.io/


Hoạt động 1: Chào mừng đến với KuCoin! Giành một phần trong 8.000 USD dưới dạng ATEM!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 15/11/2023 – 17:00 ngày 21/11/2023 (UTC+7)

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng đã đăng ký trên KuCoin và có số tiền giao dịch ATEM/USDT (tiền mua + tiền bán) đạt ít nhất 100 USD trên KuCoin sẽ nhận được phần thưởng ATEM trị giá 4 USD!

Token đủ điều kiệnKhối lượng giao dịch giao ngay ATEM/USDTTiền thưởng Người chiến thắng
ATEM100 USD4 USD dưới dạng ATEM2.000 người dùng đầu tiên đáp ứng yêu cầu

Lưu ý:

1. Chỉ những người dùng mới đăng ký trong sự kiện đã vượt qua xác minh KYC mới được xem là người dùng đủ điều kiện;

2. Ai đến trước được hưởng trước! Chỉ 2.000 người dùng đầu tiên mới nhận được phần thưởng.


Hoạt động 2: Sự kiện đặc biệt dành cho đại lý liên kết: Chia 2.000 USD dưới dạng ATEM và tiền thưởng đặc biệt cho người dùng mới!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 15/11/2023 – 17:00 ngày 30/11/2023 (UTC+7)

Trong thời gian chiến dịch, các đại lý liên kết KuCoin mời người dùng hiện tại và người dùng mới giao dịch ATEM trên KuCoin sẽ có cơ hội giành được một phần trong 2.000 USD, tùy thuộc vào số người dùng do họ mời. Nếu người được mời là người dùng mới đăng ký, đại lý liên kết cũng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt là 8 USD cho mỗi người dùng mới.

Tiền thưởng được phân bổ như sau:

Bậc Người được mời giao dịch Phần thưởng cố định (dựa trên bậc đạt được) Tiền thưởng đặc biệt cho người dùng mới
13 ~ 9 30 USD dưới dạng ATEM8 USDT dưới dạng ATEM / người dùng mới (người dùng mới cần hoàn thành KYC và có giao dịch ATEM)


210 ~ 29 60 USD dưới dạng ATEM
330 ~ 59 200 USD dưới dạng ATEM
4>=60500 USD dưới dạng ATEM

Tham gia ngay:https://www.kucoin.com/promotions/ATEM_affiliate

Lưu ý:

1. Để các Đại lý đủ điều kiện nhận thưởng, người dùng được mời phải phát sinh giao dịch có giá trị lớn hơn 100 USD đối với bất kỳ coin nào trong thời gian diễn ra sự kiện.

2. *Phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được hưởng trước. Các đại lý phải đăng nhập vào tài khoản KuCoin của họ và đăng ký tham gia sự kiện bằng cách nhấn vào nút Tham gia.

3. Truy cập trang Đại lý Liên kết trên ứng dụng hoặc trang web, sao chép và dán liên kết giới thiệu của bạn để chia sẻ và quảng bá.

4. Sau khi người dùng tham gia sự kiện, KuCoin sẽ theo dõi quá trình tham gia của họ và tính toán số lượt giới thiệu hiện tại, cũng như những người được mời mới giao dịch trên KuCoin và phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản KuCoin của người dùng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

5. Các đại lý mời được nhiều người hơn sẽ được ưu tiên nhận phần thưởng nếu lượng phần thưởng được phân bổ vượt quá 2.000 USDT.

6. KuCoin bảo lưu quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: giao dịch rửa tiền, tài khoản đăng ký số lượng lớn vi phạm luật, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).

7. KuCoin bảo lưu quyền xác định và/hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản hoạt động này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm dừng Hoạt động này, các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào, đồng thời tất cả người dùng sẽ bị ràng buộc bởi những sửa đổi này.

8. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


Hoạt động 3: Chạy bot giao dịch ATEM, chia quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 7.500 USD!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 15/11/2023 – 17:00 ngày 22/11/2023 (UTC+7)

Quỹ thưởng 1: Sự kiện Bot giao dịch ATEM, giành được một phần trong 5.000 USD dưới dạng ATEM!

Cặp giao dịch đủ điều kiện: ATEM/USDT

Bot đủ điều kiện: Lưới giao ngay, Martingale, Lưới vô hạn, Chiến lược bình quân giá, Tái cân bằng thông minh

Trong thời gian chiến dịch, người dùng có khoản đầu tư tích lũy từ bot giao dịch ATEM/USDT đạt 500 USD sẽ giành được một phần trong quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 5.000 USD!

Tiền thưởng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với tổng khối lượng giao dịch của người dùng (số tiền giao dịch x giá).

Lưu ý: Số tiền thưởng = quỹ tiền thưởng * khối lượng giao dịch của người dùng / tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện.

Quỹ thưởng 2: Trở thành một trong top 10 nhà giao dịch: Giao dịch để giành một phần trong 2.500 USD dưới dạng ATEM!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, top 10 tài khoản có khối lượng giao dịch (số tiền giao dịch x giá) ATEM cao nhất từ Bot giao dịch của họ trên KuCoin sẽ đủ điều kiện để được giành được một phần trong quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 2.500 USD!

Tiền thưởng sẽ được phân phát như sau:

Thứ hạng Tiền thưởng
Hạng 1 1.000 USD dưới dạng ATEM
Hạng 2 500 USD dưới dạng ATEM
Hạng 3 300 USD dưới dạng ATEM
Top 4-10 100 USD dưới dạng ATEM mỗi người

Lưu ý:

1. Khối lượng giao dịch sẽ được tính bằng USDT.

2. Danh sách người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Phần thưởng sẽ được phân phát trong vòng 7-14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.


Hoạt động 4: Cạnh tranh giao dịch ATEM, giao dịch để được chia một phần trong quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 15.000 USD!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 15/11/2023 – 17:00 ngày 20/11/2023 (UTC+7)

Nhấn vào đây để đăng ký (Liên kết sẽ khả dụng sau khi giao dịch ATEM được mở trên KuCoin)

Quỹ giải thưởng A: Giao dịch để giành một phần trong 10.000 USD dưới dạng ATEM

Trong thời gian diễn ra hoạt động, top 30 người dùng có số tiền giao dịch (tiền mua + tiền bán) giao ngay ATEM cao nhất trên KuCoin sẽ đủ điều kiện chia quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 10.000 USD!

Thứ hạng Quỹ tiền thưởng
1 2.500 USD dưới dạng ATEM
2 1.500 USD dưới dạng ATEM
3 900 USD dưới dạng ATEM
4-10 300 USD dưới dạng ATEM mỗi người
11-30 150 USD dưới dạng ATEM mỗi người

Quỹ giải thưởng B: Thưởng tham gia: Giao dịch để giành một phần trong 5.000 USD dưới dạng ATEM

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng có khối lượng giao dịch ATEM đạt ít nhất 500 USD trên KuCoin sẽ được chia đều quỹ tiền thưởng ATEM trị giá 5.000 USD (không bao gồm 30 người chiến thắng hàng đầu).

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = 5.000 USD dưới dạng ATEM / Tất cả người dùng đủ điều kiện.

Lưu ý:

1. Chỉ những người dùng đã hoàn tất đăng ký (đăng nhập vào tài khoản KuCoin và truy cập trang hoạt động) mới được xem là đủ điều kiện tham gia sự kiện.

2. Số lượng phần thưởng cho Quỹ giải thưởng A & Quỹ giải thưởng B sẽ được tính theo giá đóng cửa trung bình hằng ngày của ATEM/USDT trong thời gian diễn ra hoạt động.

3. Tiền thưởng sẽ được phân phát trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc.


Hoạt động 5: Twiter Space KuCoin & Atem, tham gia để chia 1.000 USD dưới dạng ATEM!

Tham gia Twitter Space KuCoin & Atem Network, người dùng theo dõi Twitter Atem Network sẽ có cơ hội giành được một phần trong 1.000 USD dưới dạng ATEM.

📻Kênh: https://twitter.com/KuCoinCom

💰Tiền thưởng: 20 khán giả sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 50 USD mỗi người!

Vui lòng theo dõi X (Twitter) chính thức của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật!


Hoạt động 6: Hỏi bất cứ điều gì (AMA) về Atem Network! Tham gia để chia 1.500 USD dưới dạng ATEM!

Tham gia KuCoin AMA với ATEM trong Nhóm Telegram của Sàn giao dịch KuCoin, 1.500 USD dưới dạng $ATEM đang chờ chia!

📍Địa điểm AMA: https://t.me/KuCoin_Exchange

Hãy tham gia cộng đồng chính thức của KuCoin để biết thêm chi tiết về hoạt động.


Lưu ý:

1. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong thời gian diễn ra hoạt động. Nền tảng sẽ huỷ tư cách tham gia đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra trong thời gian sự kiện, bao gồm thao túng giao dịch, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự trục lợi, v.v. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng trong việc xác định xem hành vi giao dịch có bị coi là hành vi gian lận hay không, và xác định xem liệu có nên huỷ tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả người dùng đã tham gia cạnh tranh. Sau đây người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của mình là tự nguyện và không hề bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc tác động theo bất kỳ hình thức nào;

2. Nếu người dùng nghi ngờ về kết quả của các hoạt động, vui lòng lưu ý rằng thời gian khiếu nại chính thức đối với kết quả của các hoạt động là 2 tháng sau khi chiến dịch kết thúc. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ hình thức khiếu nại nào sau thời gian này.

3. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào phát sinh giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

4. Hoạt động này không liên kết với Apple Inc.


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên X (Twitter) >>>

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>