Pengenalan kepada Dagangan Margin

Dagangan margin, strategi canggih, yang digunakan oleh pedagang untuk menggandakan kapasiti dagangan mereka. Mereka menggunakan sejumlah kecil dana untuk menguruskan kedudukan pelaburan yang lebih besar, satu teknik yang dikenali sebagai leveraj. Untuk berbuat demikian, sejumlah kecil mata wang kripto akan digunakan sebagai cagaran untuk meminjam lebih banyak dana, di mana ia kemudiannya akan digunakan dalam kedudukan panjang (beli) atau pendek (jual), menggandakan pelaburan awal mereka dengan berkesan. Sebelum terus menjalankan dagangan margin, berikut merupakan beberapa konsep utama yang perlu anda kenali:

1. Margin Silang dan Margin Terisolasi
2. Peminjaman dan Faedah
3. Buka Panjang dan Buka Pendek
4. Nisbah Hutang dan Bayaran Balik
5. Kelebihan dan Risiko

1. Margin Silang dan Margin Terisolasi

Platform dagangan margin KuCoin menawarkan dua mod: margin silang dan margin terisolasi.

1.1 Margin Silang

Margin silang menggunakan semua aset dalam Akaun Margin anda sebagai cagaran gabungan, tidak kira jenis. Ini meningkatkan penggunaan modal dan mengurangkan risiko pencairan. Kelebihan utamanya ialah fleksibiliti—anda boleh meminjam merentas token yang berbeza tanpa perlu menukar pegangan sedia ada anda. Anda boleh memindahkan dan menggunakan semua token yang disokong oleh margin silang dalam Akaun Margin Silang anda. Akaun akan dianggap sebagai satu kedudukan dengan nisbah hutang bersatu. Margin silang menyokong leveraj sehingga 5x pada masa ini.

1.2 Margin Terisolasi

Margin terisolasi memperuntukkan akaun unik kepada setiap pasangan dagangan, mengasingkan dagangan, risiko, dan pengiraan hutang. Pendekatan ini mengehadkan transaksi (termasuk pemindahan, pegangan, atau peminjaman) kepada dua token tertentu pasangan dagangan. Kelebihan utamanya ialah pengurusan risiko—isu atau risiko seperti pencairan tidak akan memberi kesan terhadap Akaun Margin Terisolasi anda yang lain. Walaupun margin Terisolasi menyokong leveraj sehingga 10x pada masa ini, leveraj maksimum untuk setiap pasangan dagangan adalah berbeza.

1.3 Margin Silang berbanding Margin Terisolasi

Perbezaan Margin Silang Margin Terisolasi

Akaun

Satu akaun untuk semua pasangan dagangan Akaun berasingan untuk setiap pasangan dagangan
Margin Semua aset dikumpulkan sebagai cagaran berkongsi

Cagaran terhad kepada koin tertentu setiap pasangan dagangan

Nisbah Hutang

Satu nisbah hutang untuk seluruh akaun, dikira daripada semua aset dan liabiliti

Nisbah hutang tersendiri untuk setiap akaun, berdasarkan aset dan liabiliti tertentunya Memerlukan pelarasan manual

Risiko Risiko berkongsi merentasi akaun, margin mestilah diselaraskan berdasarkan tahap risiko keseluruhan Jika pencairan berlaku, semua aset di bawah akaun mungkin akan dicairkan Risiko terhad kepada akaun individu Meskipun satu akaun mempunyai risiko pencairan, akaun lain tidak terjejas

2. Peminjaman dan Faedah

2.1 Peminjaman

2.1.1 Jumlah Aset yang Boleh Dipinjam

Dalam margin silang, anda boleh leveraj sehingga 5x, ini bermakna anda boleh meminjam sehingga 4x jumlah aset dalam Akaun Margin Silang. Sebagai contoh, pegangan sebanyak 10 USDT dalam Akaun Margin Silang anda membolehkan anda meminjam sehingga 40 USDT, meningkatkan dana tersedia anda kepada 50 USDT. Anda juga boleh meminjam merentas token yang berbeza. Ini juga bermakna anda boleh memegang BTC dalam Akaun Margin Silang anda dan masih meminjam daripada token lain, seperti USDT, ETH, dan LUNA. Anda juga boleh memilih untuk membayar balik liabiliti secara manual pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat tempoh.

Dalam margin terisolasi, anda boleh leveraj sehingga 10x. Walau bagaimanapun, leveraj maksimum bagi setiap pasangan dagangan adalah berbeza. Sebagai contoh, dengan mempunyai 10 USDT dalam Akaun Margin Terisolasi BTC/USDT, anda boleh meminjam sehingga 90 USDT, meningkatkan dana tersedia anda kepada 100 USDT. Akaun margin terisolasi tersebut kemudiannya hanya boleh meminjam BTC untuk kedudukan pendek, atau USDT untuk kedudukan panjang. Ia tidak boleh meminjam token di luar pasangan dagangannya.

2.1.2 Kaedah Peminjaman

Pilih daripada dua kaedah pinjaman margin yang berbeza, Pinjam Manual atau Autopinjam.

Pinjam Manual: Aset adalah dipinjam secara manual daripada pasaran pinjaman sebelum menjalankan dagangan.

Autopinjam: Sistem meminjam aset kepada anda apabila membuat pesanan, berdasarkan pengganda leveraj yang anda tetapkan. Jumlah yang diperlukan untuk dagangan akan dipinjam, dan pembuatan pesanan akan dilaksanakan pada masa yang sama. Fungsi ini boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan pada bila-bila masa.

2.2 Faedah

Faedah adalah dikira berdasarkan jumlah prinsipal, kadar faedah harian, dan tempoh peminjaman. Anda boleh menyemak rekod faedah anda dengan pergi ke Faedah → Pesanan Margin → Margin Silang/Margin Terisolasi → Faedah, seperti yang dilihat di bawah.

Cross Margin1.png

Pengiraan Faedah

Faedah Awal: Apabila pinjaman berjaya. Faedah Setiap Jam: Selepas faedah awal, ia adalah dikira setiap jam.

Bayaran Balik Faedah

Klik butang Bayar Balik untuk membayar pinjaman dengan faedah. Faedah terakru sehingga jumlah prinsipal dibayar dengan sepenuhnya.

Perkongsian Faedah

Platform mengenakan yuran sebanyak 5% ke atas faedah terakru anda dan memperuntukkan 10% tambahan untuk dana insurans.

3. Kedudukan Panjang dan Pendek

Buka Panjang: Dengan beli rendah dan jual tinggi, anda menjana keuntungan apabila pasaran meningkat. Ambil BTC/USDT sebagai contoh. Jika pedagang yakin bahawa harga BTC bakal meningkat, mereka boleh buka panjang pada kedudukan mereka. Ini adalah dilakukan dengan meminjam USDT untuk membeli lebih banyak BTC. Apabila harga BTC meningkat, mereka kemudiannya menjual BTC yang dipinjam oleh mereka untuk membayar balik liabiliti USDT mereka, dan spread harga BTC yang selebihnya berfungsi sebagai keuntungan mereka.

Buka Pendek: Dengan jual tinggi dan beli rendah, anda menjana keuntungan apabila pasaran menurun. Dengan menggunakan contoh BTC/USDT yang sama, jika pedagang sebaliknya yakin bahawa harga BTC bakal jatuh, mereka boleh buka pendek pada kedudukan mereka. Ini adalah dilakukan dengan meminjam BTC untuk dijual, dan sebaik sahaja harga BTC jatuh, mereka membeli semula BTC yang mencukupi untuk membayar balik liabiliti asal mereka, dengan spread harga BTC yang selebihnya berfungsi sebagai keuntungan mereka.

4. Nisbah Hutang dan Bayaran Balik

4.1 Nisbah Hutang

Nisbah hutang merupakan metrik penting dalam dagangan margin. Ia bermula pada 0% jika tiada aset digital dipinjam. Apabila anda meminjam aset, sistem mengira nisbah hutang berdasarkan prinsipal, aset yang dipinjam, dan faedah anda. Formula adalah seperti berikut:

Nisbah Hutang = Liabiliti / Aset Tersedia

Di mana,

Liabiliti merupakan jumlah aset yang dipinjam tambah faedah terakru dalam akaun tertentu. Ini dikira sebagai jumlah harga pasaran semua aset yang dipinjam tambah faedah terakru ke atas aset ini pada harga pasaran.

Aset tersedia hanyalah jumlah harga pasaran bagi semua aset yang anda pegang dalam akaun tersebut.

Nisbah hutang adalah dikemas kini setiap 5 saat. Amaran akan dicetuskan apabila nisbah hutang anda mencecah 95%, dan KuCoin akan menghantar SMS atau e-mel kepada anda berdasarkan tetapan keselamatan anda. Sekiranya nisbah hutang anda mencapai 97%, pencairan paksa bagi aset anda akan berlaku. Anda boleh menyemak nisbah hutang semasa anda daripada kedua-dua Akaun Margin anda dan halaman dagangan margin, sama ada anda menggunakan versi laman web atau menggunakan aplikasi.

Nilai Ambang Nisbah Hutang

Pengganda Leveraj

Nisbah Hutang Awal dengan Leveraj Maksimum (Tidak Termasuk Faedah) Makluman Amaran Pencairan Paksa

Pindahan Keluar

Margin Silang

1-5x 80% 95% 97% Di Bawah 60%
Margin Terisolasi 1-10x 90% 95% 97% Di Bawah 60%

cross margin2.png

Catatan: Anda boleh memindahkan sebahagian daripada dana anda keluar dari Akaun Margin anda hanya jika nisbah hutang adalah di bawah 60%. Semakin rendah nisbah, semakin besar jumlah yang boleh anda pindah. Untuk memindahkan semua dana, pastikan anda menyemak liabiliti melalui halaman Aset Margin dan membayar balik semua hutang tertunggak terlebih dahulu.

Risiko Rendah: ≤ 60% nisbah hutang

Risiko Sederhana: 60%-90% nisbah hutang

Risiko Tinggi: > 90% nisbah hutang.

Mengurangkan Risiko:

 1. Untuk menurunkan nisbah hutang anda, pertimbangkan untuk memindahkan lebih banyak aset ke dalam Akaun Margin anda.
 2. Sebagai alternatif, bayar balik sebahagian daripada liabiliti anda terlebih dahulu.
 3. Catatan: Harga tanda adalah digunakan untuk mengira nisbah hutang. Dagangan leveraj mempunyai risiko pasaran yang tinggi. Walaupun ia menawarkan potensi untuk keuntungan yang ketara, ia juga menimbulkan risiko kerugian yang besar. Ingat, keuntungan yang dijana sebelum ini bukan petunjuk bagi pulangan masa hadapan. Kemeruapan pasaran yang teruk boleh membawa kepada pencairan paksa aset anda. Sila ambil perhatian, maklumat ini bukan merupakan nasihat kewangan atau pelaburan. Keputusan dagangan anda haruslah dibuat secara bebas dan atas risiko anda sendiri. KuCoin tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung daripada dagangan leveraj.

4.2 Bayaran Balik

4.2.1 Melihat Liabiliti

 1. Ia adalah penting untuk anda membayar balik apa yang anda pinjam dalam jenis token yang sama. Sebagai contoh, liabiliti USDT mestilah dibayar balik dengan USDT, dan liabiliti BTC dibayar balik dengan BTC. Pastikan akaun margin anda mempunyai token berkenaan yang mencukupi untuk membuat bayaran balik. Formula untuk jumlah liabiliti ialah:
 2. Liabiliti yang Perlu Dibayar = Aset yang dipinjam + Faedah Terakru
 3. Anda boleh menyemak kedua-dua liabiliti margin silang dan margin terisolasi anda pada halaman Akaun Margin.cross margin3.png

4.2.2 Kaedah Bayaran Balik

 1. Anda boleh membayar balik liabiliti secara manual pada bila-bila masa sebelum mereka tamat tempoh. Ingat, faedah ke atas pinjaman anda terkumpul setiap jam, berdasarkan tempoh anda telah memegang pinjaman.
 2. Pengiraan Faedah: Selepas meminjam, kadar faedah akan dikira semula setiap jam untuk sejajar dengan keadaan pasaran semasa modal dan kecairan.
 3. Autobayar Balik: Jika anda memilih autobayar balik apabila membuat pesanan, sebarang mata wang kripto daripada pesanan yang dilaksanakan yang sepadan dengan hutang anda akan membayarnya secara automatik.

5. Kelebihan dan Risiko

5.1 Kelebihan

Dagangan Margin berbanding Dagangan Semerta

Leveraj

Model Keuntungan

Dagangan Margin

1. Mencagarkan aset yang dipegang
2. Boleh pinjam USDT atau koin lain untuk menggandakan dagangan
3. Sokong leveraj sehingga 10x

Buka panjang/pendek untuk menjana keuntungan dalam pasaran meningkat/jatuh

Dagangan Semerta

Dagang hanya dengan menggunakan aset anda sendiri

Tidak sokong jual pendek

Dagangan Margin berbanding Dagangan Niaga Hadapan

Penggunaan Modal Leveraj Nisbah Risiko

Dagangan Margin

1. Mencagarkan aset yang dipegang
2. Boleh pinjam USDT atau koin lain untuk menggandakan dagangan
3. Memandangkan margin adalah dikongsi merentas jenis koin, semua koin yang disokong boleh dipindahkan ke Akaun Margin Silang sebagai cagaran berkongsi
4. Sokong lebih banyak mata wang kripto
1x — 10x Risiko sederhana
Kurang pendedahan
Dagangan Niaga Hadapan 1. Setiap kedudukan adalah tersendiri
2. Cagaran adalah tidak dikongsi
1x — 100x Risiko yang lebih tinggi

5.2 Risiko

5.2.1 Pencairan Paksa dan Pengambilalihan

Pencairan: Pencairan paksa dimulakan apabila harga tanda aset anda menyebabkan nisbah hutang anda mencapai 97%. Pada ketika ini, semua aset dalam Akaun Margin anda akan dijual untuk membayar balik hutang.

 1. Cetus: Apabila Nisbah Hutang Akaun Margin ≥ 97%

 2. 2.1 Proses Pencairan
  Notifikasi Anda akan menerima notifikasi melalui SMS, e-mel, dan makluman dalam aplikasi atau web berdasarkan tetapan akaun anda. Sekatan
  i. Tiada pesanan baharu dibenarkan untuk pasangan dagangan margin
  ii. Semua pesanan dagangan margin yang sedia ada akan dibatalkan secara automatik
  iii. Tiada token boleh dipindahkan masuk ke atau keluar dari akaun margin sepanjang pencairan berlangsung
 1. Selepas Pencairan: Sistem mengambil alih penutupan kedudukan dan pembayaran balik hutang. Dalam kes baki yang tertinggal, sejumlah kecil yuran (kira-kira 1% daripada jumlah nilai kedudukan) akan dikenakan sebagai pengurangan risiko untuk baki negatif. Sebarang dana yang masih tinggal selepas itu akan dikembalikan ke akaun anda dalam USDT atau token dicairkan yang setara.

5.2.2 Amaran Risiko

Peka dengan risiko yang dilengkapi dalam dagangan margin, dan uruskan kedudukan anda dengan segera untuk mengelakkan kerugian. Anda adalah bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat pencairan paksa, di mana ia selalunya berpunca daripada turun naik pasaran yang pantas yang meningkatkan nisbah hutang akaun kepada 97%. Langkah-langkah proaktif, seperti menetapkan henti rugi dan ambil untung, adalah penting untuk kawalan risiko.

Calon-calon Ideal untuk Dagangan Margin

1. Institusi atau pedagang yang berpengalaman
2. Pedagang semerta yang mencari peluang keuntungan leveraj
3. Pedagang API kuantitatif
4. Individu yang berminat untuk mengambil risiko yang lebih tinggi
5. Pelombong

Dagangan margin adalah digemari dalam dunia mata wang kripto kerana keupayaannya untuk menggunakan dana yang kecil untuk menjana pulangan yang berpotensi besar. Memahami prinsip dan operasinya merupakan kunci kejayaan.

Dengan itu, ia adalah penting untuk jangan sesekali mengabaikan pengurusan risiko yang betul. Meningkatkan pelaburan untuk menjana keuntungan yang lebih tinggi boleh memakan diri, terutamanya dalam pasaran yang meruap. KuCoin amat menyarankan agar anda menetapkan henti rugi dan ambil untung untuk menguruskan risiko anda sendiri dengan berkesan.

👉 Adakah anda bersedia? Mulakan pengembaraan dagangan margin anda hari ini!