Babala Tungkol sa mga Phishing Message

Babala Tungkol sa mga Phishing Message

04/10/2024, 20:03:06

Dear KuCoin user,

Napansin ng KuCoin na gumagamit ang mga scammer ng mga SMS, email, private chat, atbp., para i-request sa mga user na i-visit ang isang Phishing link.

Lubos na inirerekomenda ng KuCoin na gawin mo ang mga sumusunod para maiwasan ang phishing at ma-secure ang iyong asset:

1. Maging lubos na maingat sa mga hindi kilalang link na may mga domain name na katulad ng official website ng KuCoin (Mga Halimbawa: mga link na sine-share sa mga social networking site, Telegram group, at SMS, egbit.do/kucoin-au). Iwasang mag-click sa mga phishing link.

2. Palaging gamitin ang official website ng KuCoin (https://www.kucoin.com) para mag-sign in at mag-trade. Magtiwala sa mga official channel lang.

Kung mayroon kang anumang question, pakikontak kami sa pamamagitan ng pag-submit ng ticket o online customer service via Help Center.

Para maiwasan ang anumang panloloko na ginagaya ang pangalan ng KuCoin, puwede mong i-confirm ang isang official contact o domain ng KuCoin sa pamamagitan ng pag-enter ng telephone number, email, WeChat, Telegram, Skype, Twitter, o website address sa page na ito: KuCoin Official Verification Center.

Kung hindi vinerify ng user ang link o website sa pamamagitan ng official channel, at nagkamaling naniwala sa mapanlinlang na information at naging sanhi ng loss ng property, hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang compensation.

Salamat sa iyong suporta at pag-unawa!

KuCoin Team


Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

Mag-sign up sa KuCoin ngayon! >>>

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa X (Twitter) >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>