KuCoin Help Center

I-reset ang 2FA
I-reset ang Trading Password
Baguhin/I-unbind ang Phone Number
Baguhin/I-unbind ang Email
I-freeze ang Account
I-export ang History
Hindi Natanggap ang Mga Crypto Deposit
Baguhin ang Login Password
Manual Recovery para sa Mga Maling Deposit

FAQ

I-view ang mga sagot sa frequently asked questions.

Wika