Giá XANA

(XETA)
USD($)

Thông tin về XANA(XETA)

--
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.03452
‎$ 0.03634
‎$ 0.15433
+1.15%
-1.23%
-5.01%
-- 
$ 8053 
--
--

Về XETA

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá XETA

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của XETA là 0.03504 USD, thể hiện lượng giảm -5.01% trong 7 ngày qua và giảm -1.23% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của XETA là 0.15433 USD đạt được ngày 07-20, 2022, từ đó coin đã giảm -77.29%.
Giá thấp nhất của XETA là 0.03374 USD, từ đó coin đã tăng 3.71%.
$ 0.03374
$ 0.15433
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của XETA? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá XETA/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.