Giá UBX

(UBX)
USD($)

Thông tin về UBX(UBX)

--
--
Mở rộng
Trang web
ubix.network
Tài liệu
ubix.wiki
Trình khám phá
etherscan.ioexplorer.ubikiri.com
Hợp đồng
Ethereum 0xf5b5ef...9f3
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.00003901
‎$ 0.00004357
‎$ 0.00514115
-0.04%
+4.63%
+5.51%
$ 1.96M 
$ 202517 
--
--

Về UBX

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá UBX

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của UBX là 0.00004135 USD, thể hiện lượng tăng +5.51% trong 7 ngày qua và tăng +4.63% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của UBX là 0.00514115 USD đạt được ngày 04-10, 2021, từ đó coin đã giảm -99.20%.
Giá thấp nhất của UBX là 0.00000578 USD, từ đó coin đã tăng 86.02%.
$ 0.00000578
$ 0.00514115
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của UBX? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá UBX/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.