Giá SushiSwap

(SUSHI)
USD($)

Thông tin về SushiSwap(SUSHI)

91
BBB
Mở rộng
Trang web
sushi.com
Tài liệu
docs.sushi.comen.0xzx.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x6b3595...fe2BSC 0x947950...4c4
Kiểm toán bởi
PeckShield Inc
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 1.05
‎$ 1.13
‎$ 23.38
-1.09%
+4.33%
+16.63%
$ 248.11M 
$ 445743 
127,244,443
250,000,000

Về SUSHI

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá SUSHI

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của SUSHI là 1.11 USD, thể hiện lượng tăng +16.63% trong 7 ngày qua và tăng +4.33% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của SUSHI là 23.38 USD đạt được ngày 03-13, 2021, từ đó coin đã giảm -95.23%.
Giá thấp nhất của SUSHI là 0.4736 USD, từ đó coin đã tăng 57.52%.
$ 0.4736
$ 23.38
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của SUSHI? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá SUSHI/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.