Giá Sinverse

(SIN)
USD($)

Thông tin về Sinverse(SIN)

--
--
Mở rộng
Trang web
sinverse.com
Tài liệu
sinverse.comsinverse.com
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.005513
‎$ 0.005795
‎$ 0.744263
-0.10%
+2.25%
+0.15%
$ 1.62M 
$ 204370 
--
--

Về SIN

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá SIN

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của SIN là 0.005659 USD, thể hiện lượng tăng +0.15% trong 7 ngày qua và tăng +2.25% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của SIN là 0.744263 USD đạt được ngày 10-30, 2021, từ đó coin đã giảm -99.24%.
Giá thấp nhất của SIN là 0.005255 USD, từ đó coin đã tăng 7.14%.
$ 0.005255
$ 0.744263
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của SIN? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá SIN/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.