Giá Route

(ROUTE)
USD($)

Thông tin về Route(ROUTE)

--
CCC
Mở rộng
Trang web
routerprotocol.com
Tài liệu
--
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x16eccf...db4
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 2.37
‎$ 2.68
‎$ 19.04
+0.15%
+7.40%
+2.46%
$ 26.17M 
$ 116287 
6,859,441
20,000,000

Về ROUTE

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá ROUTE

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của ROUTE là 2.58 USD, thể hiện lượng tăng +2.46% trong 7 ngày qua và tăng +7.40% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của ROUTE là 19.04 USD đạt được ngày 05-16, 2021, từ đó coin đã giảm -86.44%.
Giá thấp nhất của ROUTE là 0.9365 USD, từ đó coin đã tăng 63.73%.
$ 0.9365
$ 19.04
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của ROUTE? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá ROUTE/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.