Giá Phala

(PHA)
USD($)

Thông tin về Phala(PHA)

197
--
Mở rộng
Trang web
phala.network
Tài liệu
image.tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.ioethplorer.io
Hợp đồng
Ethereum 0x6c5bA9...f4E
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.116
‎$ 0.1262
‎$ 1.4
+0.24%
+4.00%
+13.37%
$ 55.53M 
$ 293766 
177,634,380
--

Về PHA

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá PHA

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của PHA là 0.122 USD, thể hiện lượng tăng +13.37% trong 7 ngày qua và tăng +4.00% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của PHA là 1.4 USD đạt được ngày 05-14, 2021, từ đó coin đã giảm -91.34%.
Giá thấp nhất của PHA là 0.0707 USD, từ đó coin đã tăng 42.07%.
$ 0.0707
$ 1.4
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của PHA? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá PHA/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.