Giá OneLedger

(OLT)
USD($)

Thông tin về OneLedger(OLT)

--
--
Mở rộng
Trang web
oneledger.io
Tài liệu
--
Trình khám phá
etherscan.ioethplorer.io
Hợp đồng
Ethereum 0x64a604...cf0
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.0054833541
‎$ 0.0064075684
‎$ 0.1083859193
-0.99%
+4.14%
+14.85%
$ 1.50M 
$ 19791 
434,601,854
1.00B

Về OLT

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá OLT

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của OLT là 0.0059287873 USD, thể hiện lượng tăng +14.85% trong 7 ngày qua và tăng +4.14% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của OLT là 0.1083859193 USD đạt được ngày 11-07, 2021, từ đó coin đã giảm -94.53%.
Giá thấp nhất của OLT là 0.0016453585 USD, từ đó coin đã tăng 72.25%.
$ 0.00164535
$ 0.10838591
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của OLT? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá OLT/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.