Giá Origin Dollar Governance

(OGV)
USD($)

Thông tin về Origin Dollar Governance(OGV)

--
--
Mở rộng
Trang web
ousd.com
Tài liệu
docs.ousd.comoriginprotocol.com
Trình khám phá
etherscan.ioethplorer.io
Hợp đồng
Ethereum 0x9c354...2d0
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.004171
‎$ 0.004379
‎$ 0.033472
+0.04%
-2.76%
-7.97%
$ 3.61M 
$ 32925 
478,992,768
5.00B

Về OGV

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá OGV

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của OGV là 0.004177 USD, thể hiện lượng giảm -7.97% trong 7 ngày qua và giảm -2.76% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của OGV là 0.033472 USD đạt được ngày 07-12, 2022, từ đó coin đã giảm -87.52%.
Giá thấp nhất của OGV là 0.003438 USD, từ đó coin đã tăng 17.70%.
$ 0.003438
$ 0.033472
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của OGV? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá OGV/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.