Giá NYM

(NYM)
USD($)

Thông tin về NYM(NYM)

--
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.2821
‎$ 0.3434
‎$ 5.87
+2.80%
+13.56%
+38.28%
-- 
$ 81145 
--
--

Về NYM

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá NYM

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của NYM là 0.3265 USD, thể hiện lượng tăng +38.28% trong 7 ngày qua và tăng +13.56% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của NYM là 5.87 USD đạt được ngày 04-14, 2022, từ đó coin đã giảm -94.45%.
Giá thấp nhất của NYM là 0.1558 USD, từ đó coin đã tăng 52.28%.
$ 0.1558
$ 5.87
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của NYM? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá NYM/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.