Giá Matrix AI Network

(MAN)
USD($)

Thông tin về Matrix AI Network(MAN)

--
B
Mở rộng
Trang web
matrix.io
Tài liệu
tokeninsight.comtokeninsight.com
Trình khám phá
bscscan.com
Hợp đồng
BSC 0x772aD4...1D1Ethereum 0xe25bce...02d
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.0255
‎$ 0.02971
‎$ 1.79
+1.97%
+1.94%
-0.98%
$ 5.99M 
$ 519321 
150,000,000
1.00B

Về MAN

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá MAN

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của MAN là 0.028052 USD, thể hiện lượng giảm -0.98% trong 7 ngày qua và tăng +1.94% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của MAN là 1.79 USD đạt được ngày 05-09, 2018, từ đó coin đã giảm -98.43%.
Giá thấp nhất của MAN là 0.004471 USD, từ đó coin đã tăng 84.06%.
$ 0.004471
$ 1.79
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của MAN? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá MAN/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.