Giá League of Kingdoms Arena

(LOKA)
USD($)

Thông tin về League of Kingdoms Arena(LOKA)

262
--
Mở rộng
Trang web
leagueofkingdoms.com
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
a16z Binance Lab Yield Guild #HASHED Sequoia
‎$ 0.3537
‎$ 0.3847
‎$ 5.37
+0.47%
+6.04%
+7.23%
$ 27.74M 
$ 31067 
50,562,809
--

Về LOKA

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá LOKA

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của LOKA là 0.3824 USD, thể hiện lượng tăng +7.23% trong 7 ngày qua và tăng +6.04% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của LOKA là 5.37 USD đạt được ngày 04-02, 2022, từ đó coin đã giảm -92.88%.
Giá thấp nhất của LOKA là 0.2618 USD, từ đó coin đã tăng 31.54%.
$ 0.2618
$ 5.37
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của LOKA? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá LOKA/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.