Giá KardiaChain Token

(KAI)
USD($)

Thông tin về KardiaChain Token(KAI)

264
--
Mở rộng
Trang web
kardiachain.io
Tài liệu
docs.kardiachain.iodl.kardiachain.io
Trình khám phá
etherscan.ioexplorer.kardiachain.io
Hợp đồng
Ethereum 0xd9ec3f...093BSC 0x39ae8e...b10
Kiểm toán bởi
Certik
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.0061467
‎$ 0.0064987
‎$ 0.1596307
+0.28%
+2.74%
+1.94%
$ 27.68M 
$ 36985 
3.35B
5.00B

Về KAI

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá KAI

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của KAI là 0.0063188 USD, thể hiện lượng tăng +1.94% trong 7 ngày qua và tăng +2.74% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của KAI là 0.1596307 USD đạt được ngày 04-14, 2021, từ đó coin đã giảm -96.04%.
Giá thấp nhất của KAI là 0.0004011 USD, từ đó coin đã tăng 93.65%.
$ 0.0004011
$ 0.1596307
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của KAI? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá KAI/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.