Giá hiPUNKS

(HIPUNKS)
USD($)

Thông tin về hiPUNKS(HIPUNKS)

--
--
Mở rộng
Trang web
fracton.cool
Tài liệu
doc.fracton.cool
Trình khám phá
etherscan.ioethplorer.io
Hợp đồng
Ethereum 0xb1f136...647
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.17181
‎$ 0.27474
‎$ 0.2844
-1.95%
-12.45%
+99.36%
-- 
$ 684729 
6,000,000
6,000,000

Về HIPUNKS

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá HIPUNKS

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của HIPUNKS là 0.19708 USD, thể hiện lượng tăng +99.36% trong 7 ngày qua và giảm -12.45% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của HIPUNKS là 0.2844 USD đạt được ngày 12-28, 2022, từ đó coin đã giảm -30.70%.
Giá thấp nhất của HIPUNKS là 0.06293 USD, từ đó coin đã tăng 68.07%.
$ 0.06293
$ 0.2844
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của HIPUNKS? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá HIPUNKS/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.