Giá hiDOODLES

(HIDOODLES)
USD($)

Thông tin về hiDOODLES(HIDOODLES)

--
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.01411
‎$ 0.017
‎$ 0.87988
+2.49%
+7.64%
+0.64%
-- 
$ 3.34M 
--
--

Về HIDOODLES

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá HIDOODLES

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của HIDOODLES là 0.01562 USD, thể hiện lượng tăng +0.64% trong 7 ngày qua và tăng +7.64% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của HIDOODLES là 0.87988 USD đạt được ngày 12-28, 2022, từ đó coin đã giảm -98.22%.
Giá thấp nhất của HIDOODLES là 0.0065 USD, từ đó coin đã tăng 58.36%.
$ 0.0065
$ 0.87988
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của HIDOODLES? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá HIDOODLES/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.