Giá Hubble Protocol

(HBB)
USD($)

Thông tin về Hubble Protocol(HBB)

--
--
Mở rộng
Trang web
hubbleprotocol.io
Tài liệu
hubble-markets.gitbook.iohubble-markets.gitbook.io
Trình khám phá
solscan.io
Hợp đồng
Solana AyLKuj5u...QgC
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
Decentral Park Capital Jump Capital Three Arrows Capital DeFinance Capital LongHash Ventures DeFi Alliance Solona Ventures Spartan Group Delphi Digital CMC Holdings Mechanism Capital
‎$ 0.08619
‎$ 0.0934
‎$ 2.42
-1.21%
+2.69%
+8.87%
-- 
$ 120219 
--
--

Về HBB

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá HBB

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của HBB là 0.09224 USD, thể hiện lượng tăng +8.87% trong 7 ngày qua và tăng +2.69% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của HBB là 2.42 USD đạt được ngày 04-21, 2022, từ đó coin đã giảm -96.20%.
Giá thấp nhất của HBB là 0.05115 USD, từ đó coin đã tăng 44.54%.
$ 0.05115
$ 2.42
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của HBB? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá HBB/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.