Giá Fetch.Ai

(FET)
USD($)

Thông tin về Fetch.Ai(FET)

--
BB
Mở rộng
Trang web
fetch.ai
Tài liệu
fetch.ai
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0xaea46a...d85BSC 0x031b41...a7f
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.267087702
‎$ 0.306696854
‎$ 1.18
-0.19%
+7.94%
+6.65%
$ 61.10M 
$ 455099 
688,117,804
1.15B

Về FET

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá FET

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của FET là 0.291825548 USD, thể hiện lượng tăng +6.65% trong 7 ngày qua và tăng +7.94% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của FET là 1.18 USD đạt được ngày 09-07, 2021, từ đó coin đã giảm -75.47%.
Giá thấp nhất của FET là 0.008270344 USD, từ đó coin đã tăng 97.17%.
$ 0.00827034
$ 1.18
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của FET? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá FET/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.