Giá Decred

(DCR)
USD($)

Thông tin về Decred(DCR)

--
BB
Mở rộng
Trang web
decred.org
Tài liệu
decred.orgdecred.orgdocs.decred.orgtokeninsight.com
Trình khám phá
explorer.dcrdata.org
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 18.88410657
‎$ 19.91159953
‎$ 250.01
-0.50%
+3.52%
+2.38%
$ 281.06M 
$ 18912 
13,892,566
21,000,000

Về DCR

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá DCR

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của DCR là 19.6 USD, thể hiện lượng tăng +2.38% trong 7 ngày qua và tăng +3.52% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của DCR là 250.01 USD đạt được ngày 04-16, 2021, từ đó coin đã giảm -92.16%.
Giá thấp nhất của DCR là 0.39479601 USD, từ đó coin đã tăng 97.99%.
$ 0.39479601
$ 250.01
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của DCR? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá DCR/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.