Giá DAO Maker

(DAO)
USD($)

Thông tin về DAO Maker(DAO)

143
BB
Mở rộng
Trang web
daomaker.com
Tài liệu
drive.google.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x0f51bb...9adBSC 0x22f399...e82
Kiểm toán bởi
CertiK
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 1.06
‎$ 1.19
‎$ 8.75
-0.54%
+0.99%
+31.16%
$ 166.26M 
$ 535073 
68,265,600
277,524,000

Về DAO

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá DAO

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của DAO là 1.13 USD, thể hiện lượng tăng +31.16% trong 7 ngày qua và tăng +0.99% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của DAO là 8.75 USD đạt được ngày 04-21, 2021, từ đó coin đã giảm -86.99%.
Giá thấp nhất của DAO là 0.78565 USD, từ đó coin đã tăng 31.01%.
$ 0.78565
$ 8.75
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của DAO? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá DAO/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.