Giá Aleph Zero

(AZERO)
USD($)

Thông tin về Aleph Zero(AZERO)

--
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.8399
‎$ 0.8935
‎$ 3.09
+1.17%
+5.88%
+4.10%
-- 
$ 338416 
--
--

Về AZERO

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá AZERO

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của AZERO là 0.8935 USD, thể hiện lượng tăng +4.10% trong 7 ngày qua và tăng +5.88% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của AZERO là 3.09 USD đạt được ngày 04-14, 2022, từ đó coin đã giảm -71.10%.
Giá thấp nhất của AZERO là 0.5945 USD, từ đó coin đã tăng 33.46%.
$ 0.5945
$ 3.09
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của AZERO? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá AZERO/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.