Giá AURORA

(AURORA)
USD($)

Thông tin về AURORA(AURORA)

286
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.21
‎$ 0.24
‎$ 35.42
-2.07%
+3.79%
+13.50%
$ 32.42M 
$ 125124 
--
--

Về AURORA

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá AURORA

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của AURORA là 0.227 USD, thể hiện lượng tăng +13.50% trong 7 ngày qua và tăng +3.79% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của AURORA là 35.42 USD đạt được ngày 01-16, 2022, từ đó coin đã giảm -99.36%.
Giá thấp nhất của AURORA là 0.1515 USD, từ đó coin đã tăng 33.25%.
$ 0.1515
$ 35.42
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của AURORA? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá AURORA/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.