Giá Ampleforth

(AMPL)
USD($)

Thông tin về Ampleforth(AMPL)

245
--
Mở rộng
Trang web
ampleforth.org
Tài liệu
ampleforth.orgimage.tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.ioblockscout.com
Hợp đồng
Ethereum 0xd46ba6...161xDAI 0xC84DD5...e05
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.98519
‎$ 1.17
‎$ 4.03
+0.33%
+3.01%
+5.18%
$ 47.86M 
$ 707794 
82,884,516
83,395,652

Về AMPL

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá AMPL

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của AMPL là 1.03 USD, thể hiện lượng tăng +5.18% trong 7 ngày qua và tăng +3.01% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của AMPL là 4.03 USD đạt được ngày 07-12, 2020, từ đó coin đã giảm -74.35%.
Giá thấp nhất của AMPL là 0.29454 USD, từ đó coin đã tăng 71.56%.
$ 0.29454
$ 4.03
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của AMPL? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá AMPL/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.