Giá 2Crazy

(2CRZ)
USD($)

Thông tin về 2Crazy(2CRZ)

--
--
Mở rộng
Trang web
--
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
--
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.00185
‎$ 0.002153
‎$ 0.154058
-1.66%
-9.38%
+26.27%
$ 310234 
$ 45028 
--
--

Về 2CRZ

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá 2CRZ

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của 2CRZ là 0.001951 USD, thể hiện lượng tăng +26.27% trong 7 ngày qua và giảm -9.38% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của 2CRZ là 0.154058 USD đạt được ngày 12-27, 2021, từ đó coin đã giảm -98.73%.
Giá thấp nhất của 2CRZ là 0.001401 USD, từ đó coin đã tăng 28.19%.
$ 0.001401
$ 0.154058
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của 2CRZ? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá 2CRZ/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.