Giá EarthFund

(1EARTH)
USD($)

Thông tin về EarthFund(1EARTH)

--
--
Mở rộng
Trang web
earthfund.io
Tài liệu
handbook.earthfund.iohandbook.earthfund.io
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.00474905
‎$ 0.00553461
‎$ 0.46029684
-0.68%
-4.69%
-3.83%
$ 380801 
$ 1.05M 
355,976,000
--

Về 1EARTH

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá 1EARTH

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của 1EARTH là 0.00519896 USD, thể hiện lượng giảm -3.83% trong 7 ngày qua và giảm -4.69% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của 1EARTH là 0.46029684 USD đạt được ngày 11-23, 2021, từ đó coin đã giảm -98.87%.
Giá thấp nhất của 1EARTH là 0.00078089 USD, từ đó coin đã tăng 84.98%.
$ 0.00078089
$ 0.46029684
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của 1EARTH? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá 1EARTH/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.