Thử thách 7 ngày giao dịch Combo (COMB): Giành lấy 45,000 COMB!

2020/11/10 09:59:20Chương trình khuyến mãi

Thời gian hoạt động: 18:00:00 ngày 10 tháng 11 năm 2020 - 18:00:00 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (UTC + 8)

I: Lễ hội Người mới

a. Đăng ký trong thời gian hoạt động qua liên kết độc quyền: https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=Vie2t17

b. Thêm COMB / USDT vào ‘Mục yêu thích' của bạn trên KuCoin Markets và hoàn thành nhiệm vụ bên dưới ít nhất một lần:

Đạt được số tiền mua ròng không dưới 500 COMB trong vòng một ngày trong thời gian diễn ra hoạt động.

c. Chia sẻ hoạt động chính thức trên KuCoin Twitter hoặc Facebook và điền vào biểu mẫu Google này để đủ điều kiện nhận phần thưởng hoạt động.

Tất cả những người mới hoàn thành các nhiệm vụ trên sẽ được chia đều 15.000 COMB.

II: Trận chiến Mua ròng

a. Trong suốt thời gian hoạt động, hãy thêm COMB / USDT vào 'Mục yêu thích' của bạn trên KuCoin Markets.

b. Đạt được số tiền mua ròng tối thiểu là 500 COMB trong ít nhất 5 ngày sau thử thách giao dịch 7 ngày. Ví dụ: người dùng mua 500 COMB mỗi ngày trong 5 ngày đầu tiên của thử thách và giữ 2.500 COMB vào cuối chiến dịch sẽ đủ điều kiện.

c. Hoàn thành biểu mẫu Google này .

Tất cả những người dùng đủ điều kiện sẽ chia đều giải thưởng 30.000 COMB!

Ghi chú:

1. Mua ròng = Mua - Bán - Rút tiền (Mua ròng mới hôm nay = Lượng COMB Nắm giữ của hôm nay - Lượng COMB Nắm giữ của ngày hôm qua> = 500 COMB)

2. Để tham gia hoạt động, người dùng phải đăng ký thông qua biểu mẫu tham gia.

3. Trong thời gian hoạt động, chỉ người dùng mới có thể tham gia Hoạt động 1 trong khi tất cả người dùng đều có quyền tham gia Hoạt động 2.

4. Kết quả của chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo trong KuCoin Vietnamese Official Community Group . Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc hoạt động.

5. KuCoin bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng của chiến dịch.