KuCoin Đã Hoàn Thành Hoán Đổi Token Super Rare Ball Shares (SRBS) Và Rare Ball Shares (RBS)

KuCoin Đã Hoàn Thành Hoán Đổi Token Super Rare Ball Shares (SRBS) Và Rare Ball Shares (RBS)

06:51:47 22/07/2022

Kính gửi người dùng KuCoin,

KuCoin đã hoàn thành việc hoán đổi token của Super Rare Ball Shares (SRBS) thành Super Rare Ball Portion (SRBP) và Rare Ball Shares (RBS) thành Rare Ball Portion (RBP).

  1. Các ảnh chụp nhanh (snapshots) dành cho phân phối airdrop SRBP và RBP được chụp lúc 22:10 ngày 3 tháng 7 năm 2022 (UTC). Chúng tôi đã chuyển đổi SRBS thành SRBP và RBS thành RBP, cả hai đều theo tỷ lệ 1: 1.
  2. KuCoin đã hoàn thành việc hoàn lại USDT cho người dùng theo kế hoạch mua lại của đội ngũ Dự án với tỷ lệ 1: 1.
  3. KuCoin sẽ mở dịch vụ giao dịch cho cặp giao dịch RBP / USDT vào lúc 07:00:00 ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC) và cặp giao dịch SPBP / USDT vào lúc 08:00:00 ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Các thông tin tiếp theo liên quan đến chủ đề này sẽ được thông báo riêng trong thời gian sớm nhất.

Xin lưu ý:

  1. Token SRBS và RBS không còn được hỗ trợ trên KuCoin.
  2. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

KuCoin sẽ hỗ trợ hoán đổi token cho Super Rare Ball Shares (SRBS) và Rare Ball Shares (RBS)

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin nhé!

Đăng ký với KuCoin ngay! >>>

Tải về ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia cộng đồng KuCoin toàn cầu>>>

Ngôn ngữ