Lễ hội Alchemy Pay: Tham gia để chia sẻ 2,745,000 ACH và tận hưởng Staking APR 100%!

2022/06/13 08:11:02Chương trình khuyến mãi

Nhằm thể hiện lòng cảm kích đối với sự hỗ trợ của người dùng KuCoin dành cho Dự án Alchemy Pay (ACH), chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch tặng quà với tổng quỹ thưởng lên tới 2.745.000 ACH và mức APR (phần trăm lãi suất hàng năm) 100% cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Alchemy Pay (ACH): https://alchemypay.org

Thời gian diễn ra chiến dịch: 13:00:00 ngày 13/6/2022 – 13:00:00 ngày 20/6/2022 (giờ UTC)


Hoạt động 1: Nạp tiền để Stake, Nhận một phần trong 400.000 ACH!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có số tiền gửi ròng (tiền gửi - tiền rút) đạt tối thiểu 3.000 ACH sẽ được chia một phần trong quỹ thưởng 400.000 ACH!

Phần thưởng 1: Thưởng tiền gửi ròng cho tất cả mọi người (200.000 ACH)

Tất cả người dùng có số tiền gửi ròng (tiền gửi - tiền rút) ít nhất 3.000 ACH trong thời gian diễn ra chiến dịch sẽ được chia quỹ thưởng 200.000 ACH, tương ứng với tổng số tiền gửi ròng của họ!

Phần thưởng 2: Airdrop cho người stake (200.000 ACH)

Người dùng có số tiền gửi ròng (tiền gửi - tiền rút) đạt ít nhất 3.000 ACH và stake trong Khuyến mại cố định ACH-7D trên KuCoin Earn sẽ được chia đều một phần trong 200.000 ACH!

*Tiền thưởng cho những người dùng đủ điều kiện nhận Phần thưởng 1 = (Tổng số tiền gửi ròng của mỗi người dùng / tổng số tiền gửi ròng của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 200.000 ACH

*Số tiền gửi ròng sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu chiến dịch.

*Người dùng có thể đồng thời tham gia cả hai quỹ thưởng.


Hoạt động 2: Mua để stake, tặng quà 1.800.000 ACH!

Những người dùng có số tiền mua ròng (tiền mua - tiền bán - tiền rút) đạt ít nhất 8.000 ACH trên KuCoin sẽ giành được một phần trong 1.800.000 ACH!

Cuộc thi 1: Cạnh tranh tiền mua ròng cho toàn bộ người mua! (1.200.000 ACH)

Thứ hạng Điều kiện Quỹ tiền thưởng Cách tính tiền thưởng
10 hạng đầu Số tiền mua ròng≥20,000 ACH 200.000 ACH Chia đều, mỗi người có thể nhận 20.000 ACH (khoảng 300 USD)
Những người dùng đủ điều kiện khác
(Bao gồm cả top 10 hạng đầu)
Số tiền mua ròng≥8,000 ACH 1.000.000 ACH Tương ứng với số tiền mua ròng của người dùng

Cuộc thi 2: Cạnh tranh mua để stake (600,000 ACH)

Người dùng có số tiền mua ròng (tiền mua - tiền bán - tiền rút) đạt ít nhất 8.000 ACH và stake trong Khuyến mại cố định ACH-7D trên KuCoin Earn sẽ được chia đều một phần trong 600.000 ACH!

*Người dùng có thể đồng thời tham gia cả hai quỹ thưởng.


Hoạt động 3: Thưởng tham gia Rút thăm may mắn nhân đôi, 545.000 ACH đang chờ chia!

Những người dùng hoàn thành các yêu cầu sau sẽ được xem là người dùng đủ điều kiện:

1) Thêm cặp giao dịch ACH/USDT vào Danh sách yêu thích;

2) Theo dõi Alchemy Pay trên Twitter.

Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ được tham gia vào các quỹ giải thưởng sau:

Rút thăm may mắn 1: Nhiệm vụ nạp hoặc giao dịch đơn giản (300.000 ACH)

số tiền gửi ròng đạt ít nhất 1.500 ACH hoặc có số tiền giao dịch (tiền mua + tiền bán) đạt ít nhất 1.500 ACH.

200 người dùng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 1.500 ACH mỗi người (khoảng 25 USD)!

Rút thăm may mắn 2: Rút thăm may mắn cho mọi người tham gia (245.000 ACH)

245 người dùng may mắn từ tất cả các hoạt động trên và từ chương trình khuyến mại stake sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 1.000 ACH (khoảng 15 USD)!

Lưu ý:

  1. Số tiền gửi ròng = tiền gửi - tiền rút;
  2. Số tiền mua ròng = tiền mua - tiền bán - tiền rút;
  3. Số tiền giao dịch = tiền mua + tiền bán;
  4. Tài khoản Phụ và Tài khoản Chính sẽ được xem là một tài khoản khi tham gia hoạt động này;
  5. KuCoin sẽ cập nhật danh sách 10 thứ hạng đầu của Hoạt động 2 trước 13:00 ngày 17/6/2022 (giờ UTC). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động này không liên quan tới Apple Inc.;
  8. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong thời gian diễn ra hoạt động. Hệ thống sẽ huỷ tư cách của người tham gia nếu phát hiện bất kỳ hành vi nguy hại nào trong thời gian này, bao gồm hành vi thao túng giao dịch nguy hại, hành vi đăng ký hàng loạt tài khoản, tự trục lợi, v.v. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng trong việc xác định xem hành vi giao dịch có bị coi là hành vi gian lận hay không, và xác định xem liệu có nên huỷ tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả người dùng đã tham gia cạnh tranh. Sau đây người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của mình là tự nguyện và không hề bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc tác động theo bất kỳ hình thức nào.


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin nhé!

Đăng ký trên KuCoin ngay! >>>

Tải về Ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>