Lễ hội niêm yết Sonorus (SNS), giành một phần trong 55.000 USD tiền SNS!

Lễ hội niêm yết Sonorus (SNS), giành một phần trong 55.000 USD tiền SNS!

06:03:06 15/12/2023

Nhằm chào mừng sự kiện Sonorus (SNS) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động chiến dịch tặng quà với quỹ tiền thưởng SNS trị giá 55.000 USD cho người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Sonorus (SNS): https://sonorus.network


Hoạt động 1: Chiến dịch giao dịch SNS, giao dịch để chia sẻ 30.000 USD tiền SNS!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: Từ 17:00 ngày 12/12/2023 – 17:00 ngày 19/12/2023 (UTC+7)

Quỹ giải thưởng A: Giao dịch để giành một phần trong 15.000 USD tiền SNS

Trong thời gian diễn ra hoạt động, top 50 người dùng có số tiền giao dịch giao ngay (tiền mua + tiền bán) SNS cao nhất trên KuCoin sẽ đủ điều kiện chia quỹ tiền thưởng 15.000 USD tiền SNS!

Thứ hạng Quỹ tiền thưởng
1 3.000 USD tiền SNS
2 1.500 USD tiền SNS
3 1.000 USD tiền SNS
4-10 500 USD tiền SNS mỗi người
11-30 200 USD tiền SNS mỗi người
31-50 100 USD tiền SNS mỗi người

Quỹ giải thưởng B: Thưởng tham gia: Giao dịch để giành một phần trong 15.000 USD tiền SNS

Trong thời gian chiến dịch, người dùng có khối lượng giao dịch giao ngay đạt ít nhất 100 USD tiền SNS trên KuCoin sẽ nhận được MỘT phần thưởng ngẫu nhiên (không bao gồm top 50 người chiến thắng hàng đầu).

Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm token SNS, giới hạn ở mức 100 USD cho mỗi người dùng và được giới hạn ở 1.000 người tham gia trên cơ sở ai đến trước được hưởng trước.

Lưu ý:

1. Chỉ những người dùng đã hoàn tất đăng ký (đăng nhập vào tài khoản KuCoin và truy cập trang hoạt động) mới đủ điều kiện tham gia sự kiện.

2. Tiền thưởng sẽ được phân phát trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc.

3. Phần thưởng sẽ được tính theo giá đóng cửa trung bình hằng ngày của SNS/USDT trong thời gian diễn ra hoạt động.


Hoạt động 2: Chào mừng đến với KuCoin! Giành một phần trong 12.000 USD tiền SNS!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: Từ 17:00 ngày 12/12/2023 – 17:00 ngày 19/12/2023 (UTC+7)

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng đã đăng ký trên KuCoin và có số tiền giao dịch (tiền mua + tiền bán) SNS/USDT đạt ít nhất 100 USD trên KuCoin sẽ nhận được phần thưởng SNS trị giá 4 USD!

Token đủ điều kiệnKhối lượng giao dịch giao ngay SNS/USDTTiền thưởngNgười chiến thắng
SNS100 USD4 USD tiền SNS3.000 người dùng đầu tiên đáp ứng yêu cầu

Lưu ý:

1. Chỉ những người dùng mới đăng ký trong sự kiện đã vượt qua xác minh KYC mới được xem là người dùng đủ điều kiện;

2. Ai đến trước được hưởng trước! Chỉ 3.000 người dùng đầu tiên mới nhận được phần thưởng.


Hoạt động 3: Sự kiện đặc biệt dành cho đại lý liên kết: Chia 3.000 USD tiền SNS và tiền thưởng đặc biệt cho người dùng mới!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 13/12/2023 – 17:00 ngày 23/12/2023 (UTC+7)

Trong thời gian chiến dịch, các đại lý liên kết KuCoin mời người dùng hiện tại và người dùng mới giao dịch SNS trên KuCoin sẽ có cơ hội giành được một phần trong 3.000 USD, tùy thuộc vào số người dùng được mời. Nếu người được mời là người dùng mới đăng ký, đại lý liên kết cũng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt là 10 USD cho mỗi người dùng mới.

Tiền thưởng được phân bổ như sau:

BậcNgười được mời giao dịchPhần thưởng cố định (dựa trên bậc đạt được)Tiền thưởng đặc biệt cho người dùng mới
13 ~ 9 30 USD tiền SNS10 USD tiền SNS / người dùng mới (người dùng mới cần hoàn thành KYC và có giao dịch SNS)


210 ~ 2960 USD tiền SNS
330 ~ 59200 USD tiền SNS
4>=60500 USD tiền SNS

Nhấn vào đây để tham gia ngay!

Lưu ý:

1. *Phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được hưởng trước. Các đại lý phải đăng nhập vào tài khoản KuCoin của họ và đăng ký tham gia sự kiện bằng cách nhấn vào nút Tham gia.

2. Truy cập trang Đại lý Liên kết trên ứng dụng hoặc trang web, sao chép và dán liên kết giới thiệu của bạn để chia sẻ và quảng bá.

3. Sau khi người dùng tham gia sự kiện, KuCoin sẽ theo dõi quá trình tham gia của họ và tính toán số lượt giới thiệu hiện tại cũng như những người được mời mới giao dịch trên KuCoin. Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản KuCoin của họ trong vòng 15 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

4. Các đại lý mời được nhiều người hơn sẽ được ưu tiên nhận phần thưởng nếu lượng phần thưởng được phân bổ vượt quá 3.000 USDT.


Hoạt động 4: Chạy Bot giao dịch SNS, chia 8.000 USD tiền SNS!

⏰Thời gian diễn ra chiến dịch: 17:00 ngày 12/12/2023 – 17:00 ngày 19/12/2023 (UTC+7)

Quỹ thưởng 1: Sự kiện Bot giao dịch SNS, giành được một phần trong 5.000 USDT tiền SNS!

Cặp giao dịch đủ điều kiện: SNS/USDT

Bot đủ điều kiện: Lưới giao ngay, Martingale, Lưới vô hạn, Chiến lược bình quân giá, Tái cân bằng thông minh

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người tham gia đạt được khoản đầu tư tích lũy từ 500 USD trở lên thông qua bot giao dịch SNS/USDT sẽ đủ điều kiện giành được một phần trong quỹ tiền thưởng 5.000 USDT tiền SNS!

Tiền thưởng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với tổng khối lượng giao dịch của người dùng (số tiền giao dịch x giá).

Lưu ý: Số tiền thưởng = quỹ tiền thưởng * khối lượng giao dịch của người dùng / tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện.

Quỹ thưởng 2: Trở thành một trong top 10 nhà giao dịch: Giao dịch để giành một phần trong 3.000 USDT tiền SNS!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, top 10 tài khoản có khối lượng giao dịch (số tiền giao dịch x giá) SNS cao nhất trên Bot giao dịch KuCoin sẽ đủ điều kiện để được giành được một phần trong 3.000 USDT tiền SNS!

Tiền thưởng sẽ được phân phát như sau:

Thứ hạngTiền thưởng
Hạng 11.000 USD tiền SNS
Top 2800 USD tiền SNS
Hạng 3500 USD tiền SNS
Top 4-10100 USD tiền SNS mỗi người

Lưu ý:

1. Khối lượng giao dịch sẽ được tính bằng USDT.

2. Danh sách người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Phần thưởng sẽ được phân phát trong vòng 7-14 ngày SNSing sau khi chiến dịch kết thúc.


Hoạt động 5: Hỏi bất cứ điều gì (AMA) về SNS! Tham gia để chia 2.000 USD dưới dạng SNS!

⏰Thời gian Hỏi đáp: 19:00 ngày 14/12/2023 (giờ UTC)

Tham gia KuCoin AMA với SNS trong Nhóm Telegram của Sàn giao dịch KuCoin, 2.000 USD tiền SNS đang chờ chia!

📍Địa điểm AMA: https://t.me/KuCoin_Exchange

Hãy tham gia cộng đồng chính thức của KuCoin để biết thêm chi tiết về hoạt động.

Xin lưu ý:

1. KuCoin bảo lưu quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: giao dịch rửa tiền, tài khoản đăng ký số lượng lớn vi phạm luật, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường).

2. KuCoin bảo lưu quyền xác định và/hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản hoạt động này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm dừng Hoạt động này, các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào, đồng thời tất cả người dùng sẽ bị ràng buộc bởi những sửa đổi này.

3. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

4. Hoạt động này không liên kết với Apple Inc.


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên X (Twitter) >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>