KuCoin sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và phân nhánh cứng Conflux (CFX)

KuCoin sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và phân nhánh cứng Conflux (CFX)

08:03:10 11/09/2023

.

Quý Người dùng KuCoin thân mến,

KuCoin sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và phân nhánh cứng Conflux (CFX).

Các sắp xếp như sau:

1. Việc nâng cấp mạng và phân nhánh Conflux (CFX) sẽ diễn ra vào kỷ nguyên Conflux 79.050.000.

2. Do đợt nâng cấp mạng và phân nhánh Conflux (CFX), chúng tôi đã quyết định tạm dừng dịch vụ nạp và rút token mạng chính Conflux eSpace (CFX) và token mạng chính Conflux Core (CFXCORE).

3. Dịch vụ nạp và rút token mạng chính Conflux eSpace (CFX) và token mạng chính Conflux Core (CFXCORE) sẽ bị tạm dừng vào lúc 16:00 ngày 7/9/2023 (giờ UTC). Chúng tôi khuyên bạn không nên nạp và rút tiền cho đến khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Xin lưu ý:

1. Đợt nâng cấp mạng và phân nhánh cứng sẽ không ảnh hưởng đến việc giao dịch Conflux (CFX).

2. Quá trình nâng cấp mạng phân nhánh cứng Conflux (CFX) sẽ diễn ra vào lúc 16:00 ngày 7/9/2023 (giờ UTC).

3. Đợt nâng cấp mạng và phân nhánh cứng Conflux (CFX) sẽ không tạo ra các token mới.

4. Về những diễn biến kế tiếp khi các dịch vụ này được khôi phục, chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng trong một thông báo sau đó.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Thông báo nâng cấp phân nhánh cứng Conflux v2.3.0

Kết quả bỏ phiếu của Đề xuất Conflux

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Đăng ký trên KuCoin ngay! >>>

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>