KuCoin đã tạm thời đóng cửa các dịch vụ nạp tiền của Algorand Tether (USDT) và EOS Tether (USDT)

KuCoin đã tạm thời đóng cửa các dịch vụ nạp tiền của Algorand Tether (USDT) và EOS Tether (USDT)

16:03:05 25/06/2024

Quý người dùng KuCoin thân mến,

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi đã quyết định tạm ngừng các dịch vụ nạp Algorand Tether (USDT) và EOS Tether (USDT).

Chúng tôi rất xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra.

Về những diễn biến kế tiếp khi các dịch vụ này được khôi phục, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng trong một thông báo kế tiếp.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Đăng ký trên KuCoin ngay! >>>

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên X (Twitter) >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>