KuCoin đã hoàn thành việc ra mắt mạng chính của token Enjin (ENJ) và Efinity (EFI)

KuCoin đã hoàn thành việc ra mắt mạng chính của token Enjin (ENJ) và Efinity (EFI)

02:03:06 01/12/2023

Quý người dùng KuCoin thân mến:

KuCoin đã hoàn thành việc ra mắt mạng chính của Enjin (ENJ) và hoán đổi token từ Efinity Token (EFI) sang Enjin (ENJ).

1. Ảnh chụp nhanh để kết thúc quá trình airdrop phân phối EJN được chụp vào lúc 23:00:00 ngày 10/11/2023 (UTC+7). Toàn bộ số dư EFI đã được chuyển đổi thành ENJ cho tất cả người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 4 EFI = 1 ENJ.

2. KuCoin đã mở dịch vụ nạp và rút ENJ.

Xin lưu ý:

1. Token EFI sẽ không còn được hỗ trợ trên KuCoin.

2. KuCoin không còn hỗ trợ nạp và rút token ERC-20 ENJ nữa. Vui lòng KHÔNG nạp token ERC20 ENJ vào KuCoin.

3. KuCoin sẽ chỉ giữ lại ENJ mạng chính sau khi hoán đổi token.

4. Để biết thêm thông tin về việc ra mắt mạng chính và hoán đổi token, vui lòng tham khảo:

KuCoin sẽ hỗ trợ ra mắt mạng chính của token Enjin (ENJ) và Efinity (EFI)

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên X (Twitter) >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>

Ngôn ngữ