KuCoin 5th Anniversary Carnival: Mag-collect ng Gems para Mag-open ng Chests at Mag-buy ng BTC nang may 90% Discount — Total Prize Pool na 1,000,000 USDT!

KuCoin 5th Anniversary Carnival: Mag-collect ng Gems para Mag-open ng Chests at Mag-buy ng BTC nang may 90% Discount — Total Prize Pool na 1,000,000 USDT!

2022/09/27 11:21:29

Para i-celebrate ang KuCoin 5th Anniversary Carnival at mag-give back sa aming users, inilunsad ng KuCoin ang event na Mag-collect ng Gems para Mag-open ng Chests at Mag-buy ng Coins nang may Discount. Nagtatampok ang event ng total prize pool na 1,000,000 USDT at nag-aalok ng BTC nang may hanggang 90% off!

Duration ng Event: 00:00:00, 09/28/2022 – 23:59:59, 10/04/2022 (UTC)

Paano Mag-participate: Puwedeng mag-register ang users sa pamamagitan ng pag-click sa anumang button sa page ng event.

Event 1: Mag-collect ng Gems, Mag-open ng Chests, at Maki-share sa 800,000 USDT

Ano’ng nasa Chest at Gems?

Type ng Gem Basic Rewards Bonus Rewards
Ruby 30% discount sa pag-buy ng 10 USDT na worth ng KCS/ETH/BTC N/A
Emerald 40% discount sa pag-buy ng 30 USDT na worth ng KCS/ETH/BTC N/A
Sapphire 50% discount sa pag-buy ng 90 USDT na worth ng KCS/ETH/BTC N/A
Chest Rainbow Gem: 90% discount sa pag-buy ng 500 USDT na worth ng KCS/ETH/BTC Chance na mag-drop ng KCC NFT, Windvane NFT, at KCC Token airdrop rewards.

Paano Mag-open ng Chests?

Gumamit ng 1 Ruby, 1 Emerald, at 1 Sapphire para mag-open ng Chest para sa Rainbow Gem at bonus rewards.

Paano Mag-collect ng Gems?

1. Lucky Draw

1.1 Ang mga naka-register na user ay magkakaroon ng lucky draw chance para sa bawat 100 USDT trading volume.

1.2 Mag-participate sa lucky draw para mag-obtain ng Rubies, Emeralds, at Sapphires. Puwede ring makatanggap ang users ng trading fee deduction coupons, trading fee rebate coupons, futures trial funds, KuCoin Earn rate-up coupons, margin interest-free coupons, at marami pang iba.

2. Limited Exchange

2.1 Mag-o-open ang Gem Exchange sa loob ng 2 oras sa ganap na 08:00, 12:00, 16:00, at 20:00 bawat araw. Puwedeng i-exchange ang gems hangga’t may stocks pa.

2.2 Mag-obtain ng gems sa pamamagitan ng trading volume. Naka-outline sa ibaba ang mga detalye.

Gem Required na Trading Volume
Ruby 1,000 USDT
Emerald 3,000 USDT
Sapphire 9,000 USDT

3. Makatanggap ng Gems mula sa mga kaibigan

Sa pamamagitan ng pag-enter ng UIDs, puwedeng iregalo ang Rubies, Emeralds, and Sapphires sa iyong mga kaibigan.

Tandaan:

1) Ang users na gustong mag-exchange ng gems at chests ay dapat mag-subscribe sa bawat type ng coin nang nasa oras.

2) Pagkatapos ng successful na subscription, tiyaking may sapat na USDT sa Trading Account mo. Ide-deduct ng KuCoin ang total USDT na ginamit sa pag-purchase ng coins mula 12:00:00 hanggang 14:00:00 UTC sa susunod na araw. Kapag successful ang deduction, ii-issue kaagad ng KuCoin ang na-purchase na coins sa iyong Main Account.

3) Magsasagawa ang KuCoin ng ilang deduction attempt sa duration ng period na ito. Kapag nag-fail pa rin ang deduction, ituturing ito bilang waiver ng purchase subscription.

4) Ang number ng coins na ii-issue ay ide-determine alinsunod sa price snapshot ng COIN/USDT trading pair sa ganap na 08:00:00 (UTC) sa araw ng deduction.

Event 2: Maki-share sa hanggang 100,000 USDT sa KCS Price Boost

Sa duration ng event, ang users ay maaaring magkaroon ng KCS price boost chances sa pamamagitan ng pagkumpleto sa corresponding tasks. Para sa bawat boost, i-increase nang 0.005 - 0.02 USDT ang price ng KCS. Pagkatapos ng event, makakatanggap ang users ng share sa prize pool na katumbas ng kanilang contributions sa price boost.

Base prize pool = 5,000 USDT + 200 KCS * Current Price ng KCS

Final prize pool share = 5,000 USDT + 200 KCS * Final Boosted Price ng KCS

*Ang maximum Boosted Price ng KCS ay 500 USDT. Pagkatapos ma-reach ang 500 USDT, puwede nang ipagpatuloy ng users ang pagkumpleto ng tasks.

*Ang Boosted Price ng KCS ay isang virtual price na assisted ng users na nagpa-participate sa activities at walang epekto sa price ng KCS sa market.

Event 3: Mag-participate sa Trading Volume Contest at Mag-earn ng Share sa 100,000 USDT

Kapag tapos na ang event, ang top 50 users ayon sa trading volume ay mag-e-earn ng share sa 100,000 USDT ayon sa kanilang ranking. Hindi ika-count para sa mga layunin ng event na ito ang trading volume na na-consume sa Event 1.

Ranking Leaderboard Rewards
1 5,000USDT+ 5,000 Futures trading fee deduction coupon
2 4,000USDT+ 4,000 Futures trading fee deduction coupon
3 3,000USDT+ 3,000 Futures trading fee deduction coupon
4-8 2,000USDT+ 2,000 Futures trading fee deduction coupon
9-15 1,000USDT+ 1,000 Futures trading fee deduction coupon
16-25 800USDT+ 800 Futures trading fee deduction coupon
26-50 520USDT+ 520 Futures trading fee deduction coupon

Tandaan:

1. Hindi ika-count ang trading volume ng mga hindi naka-register na user.

2. Trading volume = (Spot + Leverage Tokens + Robot) trading volume*1+ KuCoin Futures trading volume*0.3

3. Ia-update nang isang beses kada 5 minuto ang trading volume ng mga naka-register na user.

4. Ang mga reward na natanggap mula sa lucky draw ay ii-issue sa account mo sa loob ng 24 na oras at makikita sa Bonus Ko. Idi-distribute ang rewards para sa Event 3 sa loob ng 10 working days pagkatapos ng event.

5. Para sa users na gustong mag-participate sa event na ito, hindi sila pinapayagang mag-register para sa iba pang event. Kung maraming event ang sinalihan nang sabay-sabay, idi-distribute ng KuCoin ang reward na may pinakamataas na value lang.

6. Pinagbabawalang mag-participate sa event na ito ang liquidity providers. Hindi puwedeng independent na mag-participate sa event ang sub-accounts. Ituturing na iisa para sa mga layunin ng event na ito ang trading volume ng master accounts at lahat ng sub-account.

7. Mahigpit na ire-review at idi-disqualify ng KuCoin ang sinumang participant na mapapatunayang nandaraya sa duration ng registration o participation.

8. Nakalaan sa KuCoin ang karapatan sa final interpretation ng event.

KuCoin Team

Wika