XEN Crypto Listing Campaign, $35,000 sa XEN ang Puwedeng Mapanalunan

XEN Crypto Listing Campaign, $35,000 sa XEN ang Puwedeng Mapanalunan

06/28/2023, 07:06:55

Para i-celebrate ang pagkaka-list ng XEN Crypto (XEN) sa KuCoin, maglulunsad kami ng campaign para mamigay ng XEN prize pool na nagkakahalaga ng $35,000 sa mga qualified na user ng KuCoin!

Alamin pa ang tungkol sa XEN Crypto (XEN): https://xen.network/mainnet

Period ng Campaign: 10:00:00 sa Hunyo 28, 2023 hanggang 10:00:00 sa Hulyo 5, 2023 (UTC)


Activity 1: Mag-register para Mag-earn ng Share sa $10,000 sa XEN!

Sa period ng campaign, ang mga user na makakatugon sa mga sumusunod na requirement ay iko-consider bilang mga qualified na user:

 1. Mga bagong registered na user ng KuCoin na nag-register sa period ng campaign;
 2. May XEN/USDT trading volume (buys + sells) na hindi bababa sa 5,000,000 XEN sa KuCoin;
 3. Pumasa sa KYC1.

Random kaming pipili ng 1,000 lucky qualified users para manalo ng equal share sa $10,000 sa XEN.

*Wala pang KuCoin Account? Mag-sign up dito.


Activity 2: Mag-deposit ng XEN sa KuCoin para Manalo ng Share sa $5,000 sa XEN!

Sa period ng campaign, ang mga user na may XEN net deposit volume (deposits - withdrawals) na hindi bababa sa 100,000,000 XEN sa KuCoin ay magka-qualify na manalo ng share sa $5,000 sa XEN na naka-proportion sa kanilang total net deposit volume.

*Ang net deposit volume ay ika-calculate mula sa oras ng pag-open ng deposit function ng XEN sa KuCoin sa Hunyo 28, 2023 (UTC).


Activity 3: XEN Trading Competition, Mag-trade para Manalo ng Share sa $20,000 sa XEN!

Sa period ng campaign, ang mga user na may XEN trading volume (buys + sells) na hindi bababa sa 300,000,000 XEN sa KuCoin ay magka-qualify na manalo ng share sa XEN prize pool na nagkakahalaga ng $20,000!

Ganito idi-distribute ang mga reward:

RankingMga Reward
🥇Top 1$1,200 sa XEN
🥈Top 2$1,000 sa XEN
🥉Top 3$800 sa XEN
Top 4-10$500 sa XEN bawat isa
Top 11-30$350 sa XEN bawat isa
Lahat ng qualified na userShare sa $6,500 sa XEN na naka-proportion sa kanilang trading volume


Note:

 1. Trading volume = buys + sells x price;
 2. Net deposit volume = deposits - withdrawals x price;
 3. Ituturing na parehong account ang Sub-Accounts at Master Account kapag nagpa-participate sa XEN activity;
 4. Ang quantity ng mga reward ay ika-calculate batay sa average closing price ng XEN/USDT sa period ng campaign;
 5. Ia-update ang mga final rank sa loob ng 5 working days pagkatapos ng campaign;
 6. Idi-distribute ang mga reward sa loob ng 10 working days pagkatapos ng campaign;
 7. Sasailalim sa mahigpit na inspection ang trading activity sa platform sa duration ng activity. Para sa anumang nakakahamak na pagkilos na isinagawa sa duration ng period, kabilang ang mga nakakahamak na manipulation sa transaction, ilegal na bulk registration ng mga account, self-dealing, atbp., ika-cancel ng platform ang qualification ng mga participant. Nakalaan sa KuCoin ang lahat ng karapatan na isagawa, ayon sa sarili nitong pagpapasya, ang pagtukoy kung ang gawi sa transaction ay maituturing bilang gawi ng pandaraya at tukuyin kung ika-cancel ba ang qualification sa pag-participate ng isang user. Ang huling desisyon na gagawin ng KuCoin ay may legal na puwersang nagbubuklod sa lahat ng participant na nag-participate sa competition. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, kino-confirm ng mga user na boluntaryo ang kanilang pag-register at paggamit ng KuCoin, at hindi ito ipinilit, pinakialaman, o inimpluwensyahan ng KuCoin sa anumang paraan.
 8. Kung may mga pagdududa ang mga user tungkol sa resulta ng mga activity, pakitandaan na ang official na period ng appeal para sa resulta ng mga activity ay 2 buwan pagkatapos ng campaign. Hindi kami tatanggap ng anumang uri ng appeal pagkatapos ng period na ito;
 9. Hindi nauugnay sa Apple Inc. ang activity na ito.
 10. Kapag nagkaroon ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga na-translate na version at ng original na English version, mananaig ang English version.Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa Twitter >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>