Giá Tokenlon

(LON)
USD($)

Thông tin về Tokenlon(LON)

--
--
Mở rộng
Trang web
tokenlon.im
Tài liệu
docs.token.imimage.tokeninsight.comimage.tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x000000...952
Kiểm toán bởi
PeckShield
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.5797
‎$ 0.6299
‎$ 9.77
+0.90%
+1.04%
-4.53%
$ 26.71M 
$ 3360 
25,342,078
200,000,000

Về LON

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá LON

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của LON là 0.602 USD, thể hiện lượng giảm -4.53% trong 7 ngày qua và tăng +1.04% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của LON là 9.77 USD đạt được ngày 01-30, 2021, từ đó coin đã giảm -93.84%.
Giá thấp nhất của LON là 0.5297 USD, từ đó coin đã tăng 12.01%.
$ 0.5297
$ 9.77
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của LON? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá LON/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.