Giá Injective Protocol

(INJ)
USD($)

Thông tin về Injective Protocol(INJ)

113
B
Mở rộng
Trang web
injectiveprotocol.com
Tài liệu
docs.injectiveprotocol.comdocsend.comimage.tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0xe28b3B...a30BSC 0xa2b726...495
Kiểm toán bởi
CertiK
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 3.15
‎$ 4.1
‎$ 25.0
-3.62%
+11.95%
+51.04%
$ 273.99M 
$ 4.67M 
48,655,554
100,000,000

Về INJ

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá INJ

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của INJ là 3.67 USD, thể hiện lượng tăng +51.04% trong 7 ngày qua và tăng +11.95% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của INJ là 25 USD đạt được ngày 04-29, 2021, từ đó coin đã giảm -85.32%.
Giá thấp nhất của INJ là 0.655 USD, từ đó coin đã tăng 82.14%.
$ 0.655
$ 25
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của INJ? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá INJ/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.