Thu nhập Ổn định từ Nộp tiền Kinh doanh Chênh giá

Khi tất toán phí cấp vốn, nếu tỷ lệ cấp vốn dương, người long trả tiền cho người short; nếu tỷ lệ cấp vốn âm, người short trả tiền cho người long.

*Thời gian tất toán tài trợ có thể thay đổi trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Hãy xem thông báo liên quan để biết thêm chi tiết.

Thông thường, tỉ lệ nộp tiền là dương. Khi vị thế giao ngay và vị thế bán cùng giá trị thì bạn có thể kinh doanh chênh lệch từ phí nộp tiền.

1
Chọn một danh mục.
2
Mua đồng tiền cơ sở ở thị trường giao ngay và

bán hợp đồng tương ứng với đòn bẩy 1x

. Đảm bảo giá trị của các vị thế giao ngay và giao sau là như nhau.
3
Kiếm chênh lệch giá từ tất toán cấp vốn. Tìm hiểu Thêm
Đồng
Danh mục
Tỷ lệ Nộp tiền
Tỉ lệ Nộp tiền Tiếp theo được Dự đoán
APY
coin iconFET
0,0672%
0,0772%
73,38%
coin iconBOND
0,1087%
0,1248%
62,69%
coin iconBOB
0,0129%
-0,0400%
54,41%
coin iconNKN
0,0445%
0,0421%
33,52%
coin iconBLAST
0,0280%
0,0328%
28,74%
coin iconTOKEN
0,0302%
0,0157%
25,23%
coin iconBRETT
0,0258%
0,0279%
25,08%
coin iconRAY
0,0478%
-0,0146%
24,41%
coin iconXEC
0,0431%
0,0310%
23,86%
coin iconOMG
-0,0010%
-0,0034%
21,63%
coin iconTAIKO
0,0162%
-0,0063%
17,82%
coin iconKMNO
0,0050%
-0,0930%
17,45%
coin iconLISTA
0,0127%
0,0158%
17,33%
coin iconDMAIL
-0,0073%
-0,0503%
16,70%
coin iconAUCTION
0,0023%
0,0132%
15,70%
coin iconFTT
0,0170%
-0,0319%
15,38%
coin iconZRX
0,0236%
-0,0021%
13,54%
coin iconNMR
0,0162%
0,0188%
13,15%
coin iconZRO
0,0015%
0,0327%
12,12%
coin iconSTG
0,0097%
0,0012%
12,11%
coin iconAVAX
0,0100%
0,0082%
11,40%
coin iconID
0,0073%
0,0149%
11,38%
coin iconLUNA
0,0419%
0,0035%
11,11%
coin iconSTORJ
0,0126%
0,0056%
11,11%
coin iconBTC
0,0080%
-0,0086%
11,04%
coin iconGLMR
-0,0081%
0,0120%
11,01%
coin iconZK
-0,0026%
0,0232%
10,72%
coin iconUSDC
-0,0135%
0,0030%
10,69%
coin iconKAS
0,0178%
-0,0089%
10,67%
coin iconTHETA
0,0180%
0,0224%
10,61%
coin iconQNT
0,0051%
0,0477%
10,60%
coin iconGMX
0,0168%
-0,0152%
10,57%
coin iconJUP
0,0011%
0,0185%
10,38%
coin iconARB
0,0089%
0,0060%
10,32%
coin iconSUPER
-0,0010%
0,0152%
10,20%
coin iconMETIS
-0,0011%
0,0165%
10,04%
coin iconKAVA
-0,0049%
-0,0210%
9,90%
coin iconPEOPLE
0,0245%
0,0132%
9,81%
coin iconWIF
0,0015%
-0,0024%
9,70%
coin iconHIGH
-0,0044%
-0,0103%
9,70%
coin iconACE
0,0107%
0,0125%
9,60%
coin iconKDA
-0,0017%
-0,0403%
9,51%
coin iconPEPE
0,0097%
-0,0022%
9,23%
coin iconSLN
-0,0382%
0,0530%
9,05%
coin iconAI
-0,0004%
0,0105%
8,99%
coin iconHBAR
0,0187%
0,0036%
8,97%
coin iconETH
0,0070%
-0,0049%
8,82%
coin iconGRT
0,0310%
0,0252%
8,80%
coin iconFLOKI
0,0126%
0,0002%
8,53%
coin iconDENT
-0,0162%
0,0246%
8,14%
coin iconDYDX
0,0143%
0,0071%
8,14%
coin iconMATIC
0,0083%
0,0216%
8,01%
coin iconRUNE
0,0111%
0,0174%
7,82%
coin iconSUI
0,0340%
0,0026%
7,74%
coin iconXRP
0,0020%
-0,0012%
7,69%
coin iconJASMY
-0,0054%
0,0089%
7,63%
coin iconMKR
-0,0123%
-0,0150%
7,60%
coin iconEGLD
0,0196%
0,0212%
7,57%
coin iconTRB
0,0111%
0,0093%
7,42%
coin iconMANTA
-0,0046%
0,0530%
7,40%
coin iconCYBER
0,0302%
-0,0148%
7,14%
coin iconAAVE
-0,0019%
0,0280%
7,13%
coin iconBIGTIME
-0,0084%
-0,0436%
7,00%
coin iconZIL
0,0005%
-0,0381%
7,00%
coin iconDUSK
0,0113%
-0,0205%
6,95%
coin iconONDO
0,0315%
-0,0021%
6,83%
coin iconETH
0,0164%
0,0072%
6,79%
coin iconVENOM
0,0121%
0,0014%
6,72%
coin iconMEW
0,0101%
0,0028%
6,62%
coin iconDASH
0,0100%
0,0097%
6,61%
coin iconAPT
0,0230%
-0,0154%
6,58%
coin iconZEUS
-0,0083%
-0,0095%
6,55%
coin iconATOM
0,0061%
0,0006%
6,47%
coin iconMERL
0,0061%
0,0572%
6,47%
coin iconUNFI
0,0112%
-0,0014%
6,47%
coin iconORDI
0,0013%
0,0048%
6,44%
coin iconARPA
-0,0023%
0,0009%
6,34%
coin iconMTL
-0,0277%
-0,0159%
6,05%
coin iconNEAR
0,0175%
-0,0009%
6,02%
coin iconGMT
0,0019%
-0,0109%
6,01%
coin iconXLM
0,0104%
-0,0001%
5,91%
coin iconLINK
0,0173%
-0,0012%
5,86%
coin iconSEI
0,0057%
0,0060%
5,82%
coin iconCKB
-0,0131%
0,0277%
5,71%
coin iconPYTH
0,0206%
-0,0042%
5,68%
coin iconRDNT
0,0260%
0,0357%
5,46%
coin iconWOO
-0,0030%
-0,0026%
5,46%
coin iconFLUX
0,0130%
-0,0178%
5,44%
coin iconNOT
0,0081%
0,0100%
5,39%
coin iconNAKA
-0,0031%
0,0257%
5,35%
coin iconDOGE
0,0128%
0,0060%
5,32%
coin iconPIXEL
-0,0099%
0,0150%
5,22%
coin iconCTSI
0,0249%
-0,0044%
5,18%
coin iconHIFI
-0,0056%
0,0197%
5,09%
coin iconARKM
0,0106%
0,0058%
4,79%
coin iconXAI
-0,0078%
-0,0389%
4,78%
coin iconLUNC
0,0132%
0,0264%
4,70%
coin iconBLOCK
-0,0175%
-0,0846%
4,56%
coin iconSUSHI
0,0093%
0,0063%
4,47%
coin iconPORTAL
-0,0319%
0,0033%
4,45%
coin iconSAND
0,0077%
0,0009%
4,25%
coin iconCRO
0,0249%
-0,0241%
4,17%
coin iconINJ
0,0049%
0,0001%
4,17%
coin iconRSR
0,0073%
0,0265%
4,10%
coin iconCFX
0,0152%
-0,0125%
4,03%
coin iconZETA
-0,0097%
-0,0056%
3,65%
coin iconEOS
-0,0058%
0,0027%
3,48%
coin iconACH
0,0118%
0,0133%
3,29%
coin iconKLAY
0,0044%
-0,0088%
3,18%
coin iconIO
0,0160%
0,0010%
3,13%
coin iconICP
-0,0004%
0,0238%
3,03%
coin iconNTRN
-0,0213%
-0,0030%
2,93%
coin iconVRA
-0,0169%
0,0262%
2,82%
coin iconVET
-0,0092%
0,0086%
2,80%
coin iconCETUS
0,0203%
-0,0030%
2,71%
coin iconCOMP
0,0064%
0,0038%
2,69%
coin iconYFI
0,0121%
0,0011%
2,63%
coin iconSOL
-0,0005%
0,0157%
2,58%
coin iconXMR
0,0101%
-0,0333%
2,56%
coin iconFRONT
-0,0197%
0,0114%
2,53%
coin iconMYRO
-0,0225%
0,0307%
2,51%
coin iconONT
0,0103%
-0,0606%
2,48%
coin iconCAKE
0,0020%
-0,0078%
2,47%
coin iconUNI
0,0105%
0,0170%
2,24%
coin iconDODO
0,0412%
-0,0518%
2,23%
coin iconTWT
-0,0105%
0,0122%
2,19%
coin iconOP
0,0106%
0,0041%
2,13%
coin iconROSE
0,0283%
0,0058%
2,07%
coin iconSTX
-0,0046%
0,0323%
2,07%
coin iconAPI3
0,0210%
0,0190%
2,06%
coin iconBAND
0,0140%
-0,0017%
2,03%
coin iconSNX
0,0077%
0,0129%
1,96%
coin iconPENDLE
0,0162%
-0,0182%
1,85%
coin iconBOME
0,0111%
0,0111%
1,83%
coin iconCHR
-0,0066%
0,0129%
1,01%
coin iconDOT
-0,0001%
0,0045%
1,00%
coin iconSTRK
0,0074%
0,0247%
0,92%
coin icon1INCH
-0,0033%
0,0108%
0,90%
coin iconADA
0,0031%
-0,0030%
0,88%
coin iconULTI
0,0297%
-0,0664%
0,19%
coin iconREEF
0,0225%
-0,0214%
0,11%
coin iconETC
-0,0061%
-0,0010%
0,07%
coin iconASTR
-0,0021%
0,0124%
-0,10%
coin iconFTM
-0,0143%
-0,0159%
-0,21%
coin iconFIL
0,0154%
-0,0020%
-0,33%
coin iconBTC
-0,0068%
-0,0108%
-0,41%
coin iconMANA
0,0069%
-0,0072%
-0,41%
coin iconAPE
-0,0031%
-0,0220%
-0,71%
coin iconMEME
-0,0010%
0,0035%
-0,82%
coin iconNEO
-0,0013%
0,0130%
-1,03%
coin iconMINA
-0,0098%
-0,0147%
-1,05%
coin iconIOTA
0,0103%
0,0123%
-1,06%
coin iconKNC
0,0021%
-0,0035%
-1,17%
coin iconAMB
-0,0051%
0,0471%
-1,31%
coin iconLTC
0,0036%
-0,0166%
-1,35%
coin iconSSV
0,0082%
-0,0044%
-1,37%
coin iconBNB
0,0027%
0,0043%
-1,44%
coin iconAUDIO
0,0282%
-0,0219%
-1,48%
coin iconTRU
0,0017%
-0,0017%
-1,81%
coin iconTAO
-0,0027%
0,0045%
-1,95%
coin iconYGG
0,0067%
-0,0039%
-2,12%
coin iconGAS
0,0118%
0,0416%
-2,35%
coin iconILV
0,0110%
0,0180%
-2,45%
coin iconJTO
-0,0064%
0,0252%
-2,47%
coin iconOMNI
0,0109%
-0,0163%
-2,57%
coin iconUMA
-0,0076%
0,0002%
-2,71%
coin iconLPT
-0,0053%
-0,0044%
-2,73%
coin iconGFT
0,0210%
-0,0534%
-2,81%
coin iconKSM
0,0164%
-0,0420%
-3,13%
coin iconLINA
-0,0205%
0,0009%
-3,13%
coin iconLRC
0,0146%
0,0150%
-3,15%
coin iconW
-0,0015%
0,0216%
-3,30%
coin iconSHIB
-0,0217%
0,0013%
-3,52%
coin iconDRIFT
-0,0326%
-0,1427%
-3,59%
coin iconMOVR
-0,0052%
0,0192%
-3,61%
coin iconREZ
0%
0,0546%
-3,63%
coin iconENS
0,0108%
-0,0134%
-3,66%
coin iconOGN
-0,0291%
0,0314%
-3,75%
coin iconCHZ
-0,0147%
-0,0019%
-4,06%
coin iconCOMBO
-0,0139%
0,0054%
-4,14%
coin iconENJ
0,0248%
-0,0226%
-4,34%
coin iconORBS
0,0160%
0,0435%
-4,72%
coin iconLDO
-0,0022%
-0,0378%
-4,81%
coin iconATH
0,0186%
-0,0209%
-4,90%
coin iconBB
-0,0081%
-0,0025%
-4,99%
coin iconTON
-0,0085%
0,0094%
-5,01%
coin iconWAVES
-0,0142%
0,0054%
-5,04%
coin iconMASK
-0,0012%
-0,0147%
-5,06%
coin iconMAGIC
-0,0116%
-0,0015%
-5,09%
coin iconFXS
-0,0079%
-0,0039%
-5,54%
coin iconIOTX
0,0031%
-0,0220%
-5,61%
coin iconAR
0,0179%
-0,0061%
-5,63%
coin iconCRV
0,0020%
-0,0024%
-5,66%
coin iconTNSR
0,0015%
0,0064%
-5,66%
coin iconBLZ
-0,0043%
0,0047%
-5,67%
coin iconALGO
0,0207%
-0,0296%
-6,01%
coin iconBLUR
0,0011%
-0,0014%
-6,11%
coin iconFLOW
0,0140%
-0,0411%
-6,58%
coin iconANKR
-0,0276%
-0,0077%
-6,75%
coin iconMAVIA
0,0291%
0,0102%
-6,91%
coin iconSFP
0,0053%
-0,0171%
-7,06%
coin iconC98
0,0138%
-0,0282%
-7,18%
coin iconUSTC
-0,0033%
-0,0043%
-7,63%
coin iconONE
0,0032%
0,0161%
-7,86%
coin iconRVN
-0,0290%
0,0067%
-8,02%
coin iconZEC
-0,0084%
-0,0092%
-8,07%
coin iconSKL
-0,0020%
0,0014%
-8,30%
coin iconPOLYX
0,0207%
-0,0133%
-8,48%
coin iconVANRY
0,0195%
0,0053%
-10,05%
coin iconOM
0,0082%
-0,0059%
-10,51%
coin iconT
-0,0246%
0,0172%
-10,59%
coin iconBAL
0,0055%
-0,0049%
-11,28%
coin iconHFT
-0,0120%
0,0064%
-11,80%
coin iconLQTY
-0,0005%
-0,0411%
-11,85%
coin iconGTC
0,0095%
0,0106%
-12,25%
coin iconXTZ
-0,0101%
-0,0239%
-12,47%
coin iconCELO
-0,0099%
0,0031%
-12,84%
coin iconAGLD
-0,0203%
-0,0106%
-13,46%
coin iconLOOM
-0,0145%
-0,0100%
-13,97%
coin iconAEVO
-0,0473%
0,0304%
-15,63%
coin iconICX
-0,0039%
-0,0001%
-15,93%
coin iconALICE
-0,0710%
-0,1487%
-16,85%
coin iconIMX
-0,0055%
-0,0347%
-16,95%
coin iconLIT
-0,0043%
-0,0371%
-17,09%
coin iconALPHA
-0,0256%
-0,0113%
-17,58%
coin iconCOTI
0,0149%
0,0137%
-17,74%
coin iconAXS
-0,0130%
-0,0291%
-18,80%
coin iconENA
-0,0175%
0,0319%
-18,96%
coin iconPERP
-0,0079%
-0,0158%
-19,19%
coin iconBAT
-0,0343%
-0,0064%
-19,37%
coin iconLOOKS
0,0095%
-0,0025%
-19,82%
coin iconDYM
0,0396%
0,0228%
-21,22%
coin iconTRX
-0,0291%
-0,0367%
-21,64%
coin iconMAV
-0,0415%
-0,0591%
-21,80%
coin iconBCH
-0,0178%
-0,0026%
-23,00%
coin iconCELR
-0,0335%
0,0242%
-23,07%
coin iconTIA
-0,0257%
0,0004%
-23,25%
coin iconEDU
-0,0093%
-0,0268%
-24,99%
coin iconPAXG
-0,0187%
-0,0529%
-25,48%
coin iconNFP
-0,0191%
0,0002%
-26,09%
coin iconWLD
-0,0563%
0,0559%
-26,60%
coin iconZERO
0,1223%
0,0985%
-29,91%
coin iconCVX
-0,0255%
-0,1010%
-31,45%
coin iconREN
-0,0352%
-0,0241%
-33,24%
coin iconMSN
0,0042%
-0,1307%
-35,04%
coin iconSXP
-0,0404%
-0,0303%
-36,40%
coin iconXCN
0,0586%
-0,0211%
-41,21%
coin iconPRCL
0,0050%
-0,1147%
-50,56%
coin iconOXT
-0,0246%
-0,0371%
-56,20%
coin iconALT
-0,0100%
-0,0237%
-72,28%
coin iconETHFI
-0,2762%
-0,0998%
-74,37%
coin iconDAR
0,0342%
-0,0422%
-91,12%
coin iconXEM
-0,7885%
-0,7471%
-118,95%