KuCoin Cross Margin Bổ Sung Cặp Giao Dịch POLC

KuCoin Cross Margin Bổ Sung Cặp Giao Dịch POLC

09:36:33 15/04/2022

Người Dùng KuCoin Thân Mến,

Để đa dạng hơn nhiều loại tài sản hiện có, nền tảng Giao dịch Ký quỹ KuCoin Cross Margin đã bổ sung thêm tài sản và cặp giao dịch Polkacity (POLC).

Tài Sản Ký Quỹ Mới: POLC

Tài Sản Vay Mới: POLC

Cặp Giao Dịch Ký Quỹ Mới: POLC/USDT

Hướng Dẫn Ký Quỹ:


Cảnh Báo Rủi Ro

Giao dịch ký quỹ liên quan đến hoạt động vay tiền với số vốn thấp hơn tương đối để giao dịch các loại tài sản tài chính và thu được lợi nhuận lớn hơn Tuy nhiên, do rủi ro của thị trường, biến động giá cả và các yếu tố khác, bạn nên thận trọng với các hành động đầu tư của mình, áp dụng mức đòn bẩy phù hợp cho giao dịch ký quỹ và cắt lỗ kịp thời. KuCoin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ nào phát sinh từ giao dịch này.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội Ngũ KuCoin Margin

Đi Tìm Ngọc Quý Tiền Điện Tử Tiếp Theo Trên KuCoin!

Tải về Ứng dụng KuCoin>>>

Tham gia chương trình Giao dịch Ký quỹ trên Telegram >>>