Cabaran Afiliasi KuCoin: Kongsi $20,000 dan Perolehi Rebat Komisen Sebanyak 70%!

Cabaran Afiliasi KuCoin: Kongsi $20,000 dan Perolehi Rebat Komisen Sebanyak 70%!

2023/05/24 01:45:00

Afiliasi KuCoin yang Dihormati,

Kami adalah sangat teruja untuk menawarkan anda satu peluang untuk mengambil bahagian dalam sebuah acara masa terhad bersama-sama dengan cabaran utama!

Tempoh acara: 10:00 pada 24 Mei, 2023 hingga 23:59 pada 24 Jun, 2023 (UTC)

Sepanjang tempoh acara, afiliasi KuCoin yang memenuhi mana-mana kriteria berikut akan layak untuk mengambil bahagian untuk mendapatkan peluang untuk memenangi sebahagian daripada $20,000 dan memperoleh Rebat Komisen sebanyak 70%:

  1. Afiliasi yang telah menjemput pengguna baharu dan melengkapkan transaksi dagangan pertama mereka di KuCoin;
  2. Afiliasi yang telah menjemput KOL baharu untuk menyertai Program Afiliasi KuCoin.

Cara untuk mengambil bahagian:

Klik butang “Daftar di sini” pada halaman sebelum tarikh tamat acara sebagai Afiliasi KuCoin.

Halaman Acara: [Sertai]

Cara untuk menjadi Afiliasi KuCoin

Ketahui lebih lanjut dan mohon melalui: https://www.kucoin.com/affiliate

Peraturan Acara:

Aktiviti 1: Cabaran Jemputan Pengguna Baharu!

Sepanjang acara berlangsung, menyelesaikan cabaran-cabaran di bawah akan membolehkan anda memperoleh ganjaran yang sepadan dan peluang untuk berkongsi kolam hadiah;

CATATAN:

  1. Pengguna akan mendapat ganjaran mengikut tahap cabaran mereka;
  2. Pengguna yang telah menyelesaikan tahap cabaran ke-3, ke-4, dan ke-5 akan berkongsi kolam hadiah bonus Peringkat 1 ;
  3. Hanya pengguna yang telah menyelesaikan tahap cabaran ke-6 akan berkongsi kolam hadiah bonus Peringkat 2;
  4. Hanya pengguna yang telah menyelesaikan tahap cabaran ke-6 akan menerima rebat komisen sebanyak 70% daripada transaksi pengguna jemputan mereka.
  5. Semua pengguna jemputan harus mempunyai volum dagangan (beli + jual x harga) lebih daripada 15 USDT untuk dikira sebagai pengguna jemputan yang sah.
  6. Sepanjang acara berlangsung, semua afiliasi di mana kadar mereka telah diturun taraf kepada 0% komisen selepas penilaian suku tahunan 1 akan mendapat pemulihan sebanyak 40% dengan mengambil bahagian dan mendapat 5 orang pengguna dagangan baharu. Sekiranya afiliasi mendapat pengguna dagangan yang lebih tinggi, mereka juga layak untuk menyertai dan berkongsi pakej peringkat yang lebih tinggi.

Aktiviti 2: Jemput Rakan Kongsi Acara!

Sepanjang tempoh acara, pengguna yang telah berjaya menjemput KOL yang berkualiti tinggi untuk menyertai Program Afiliasi KuCoin, akan mendapat rebat tambahan sebanyak 5% daripada transaksi yang dilakukan oleh KOL jemputan mereka.

(CATATAN: Jemputan mesti menghantar maklumat penjemput semasa menghantar bahan pendaftaran.)

Sepanjang tempoh acara, pengguna yang telah menyelesaikan 10 tugasan jemputan dalam acara utama dan telah menjemput KOL yang baharu akan layak untuk berkongsi kolam hadiah tambahan sebanyak $4,000.

Terma dan Syarat:

1. Volum Dagangan = (Beli + Jual) x Harga;

2. Acara ini juga terbuka untuk afiliasi yang baru menyertai;

3. Acara ini akan memerlukan penyertaan anda dengan mengklik butang “Sertai” pada halaman acara semasa mempromosikan projek utama Acara Cabaran KuCoin.

4. Selepas menyelesaikan cabaran Peringkat 6, rebat komisen sebanyak 70% daripada pengguna baharu akan dikira berdasarkan yuran dagangan bersih yang dijana oleh pengguna dagangan baharu sepanjang tempoh acara dan dihantar ke akaun KuCoin anda dalam tempoh 15 hari bekerja selepas pengumuman akhir acara dibuat;

5. Pengguna dagangan baharu: pengguna yang telah mendaftar selepas 1 Januari, 2023, dan belum melakukan transaksi dagangan pertama mereka sebelum tempoh acara;

6. Jenis deposit bagi pemindahan dalam laman web dari akaun KuCoin yang lain, atau deposit daripada sampul merah dari akaun KuCoin yang lain tidak akan dikira sebagai sah;

7. Afiliasi yang telah menyertai pelan bonus afiliasi KuCoin yang lain tidak akan dapat menyertai acara ini pada masa yang sama;

8. KuCoin mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan ganjaran pengguna sekiranya akaun tersebut terlibat dalam sebarang tingkah laku yang tidak jujur (contohnya, dagangan cuci, akaun berdaftar pukal secara haram, urusan diri, atau manipulasi pasaran);

9. KuCoin mempunyai hak pada bila-bila masa untuk menentukan dan/atau meminda atau mengubah Terma Aktiviti ini tanpa notis awal mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada membatalkan, melanjutkan, menamatkan, atau menggantung Aktiviti ini, terma dan kriteria kelayakannya, pemilihan dan bilangan pemenang, dan masa bagi apa-apa tindakan yang perlu dilakukan, dan semua pengguna akan dikehendaki untuk mematuhi pindaan ini.